اردیبهشت-۳۱ ۱۴۰۳

 مرگ رئیسی ضربه کلان و استراتژیک به خامنه‌ای

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

 مرگ رئیسی ضربه کلان و استراتژیک به خامنه‌ای

با پیامدها و بحران‌های زنجیره‌‌یی در استبداد دینی که شورشگران را به حرکت در می‌آورد

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به‌ دنبال مرگ ابراهیم رئیسی گفت
نفرین مادران و دادخواهان شهیدان و سربه‌داران سر موضع، با لعنت خدا و خلق و تاریخ، بدرقه جلاد ۶۷ است.
یک ضربه کلان جبران‌ناپذیر و استراتژیک به خامنه‌ای و تمامیت رژیم اعدام و قتل‌عام با پیامدها و بحران‌های زنجیره‌یی در سرتاپای استبداد دینی که شورشگران را به حرکت در می‌آورد.
با گرامیداشت ۳۰هزار مجاهد و مبارز قتل‌عام‌ شده که مردم ایران هرگز فراموش نمی‌کنند، دادخواهی تا سرنگونی ادامه دارد.
سرنوشت تمام کسانی که فرزندان ایران را اعدام کرده و می‌کنند عبرت‌انگیز است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۰‌می ۲۰۲۴)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]