بهمن-۰۳ ۱۳۸۹

وحشی‌گری رژیم آخوندی با اسید پاشیدن به صورت نویسنده افغانی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

وحشی‌گری رژیم آخوندی با اسید پاشیدن به صورت نویسنده افغانی

در پی خبر اسید پاشیدن به صورت یک نویسنده و خبرنگار افغانی که نشانی دیگر وحشی‌گری بی حد و حصر رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران است، خانم مریم رجوی گفت فاشیسم دینی حاکم‌بر ایران در ترور و اعدام و جنایت و شقاوت هیچ مرزی نمی‌شناسد و اثر انگشت آن در همه منطقه، از ترور جنایتکارانه رفیق حریری نخست وزیر لبنان، تا انفجار و ترور و کشتار مردم بی‌گناه در عراق، توطئه و تروریسم در یمن و اعدام و تعرض به شهروندان افغانستان به چشم می‌خورد.

خانم رجوی جامعه جهانی را به محکوم کردن جنایت‌های این رژیم، چه در ایران و چه در خارج از مرزهای آن فراخواند و گفت: جهان، به‌ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل یک آزمایش بزرگ قرار دارند، ادامه سکوت و بی‌عملی در مقابل این فاشیسم خونریز مذهبی و یا پاسخ دادن به مسئولیتی که منشور ملل متحد، کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی در مقابله با چنین رژیمی برای آن‌ها مشخص کرده است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]