دی-۲۷ ۱۳۸۸

سخنان مریم رجوی در شهرداری مانی آن وکسن فرانسه

Catégories // فعاليت‌ها // مصاحبه‌ها

سخنان مریم رجوی در شهرداری مانی آن وکسن فرانسه

افتخار بزرگی است برای من که در نامگذاری سالن تهران در شهرداری مانی آن وکسن شرکت کنم به نام مردم ایران به نام مقاومت ایران و به نام ساکنان اشرف از شما به‌خاطر این ابتکار عمل بزرگ و ارزشمند تشکر می‌کنم. فکر می‌کنم که در تاریخ جنبش ما ابتکار شما یعنی این مراسم و این نامگذاری سالن تهران در تاریخ کشورمان حک خواهد شد چرا که شهر شما یعنی مانی آن وکسن شهری است پیشتاز در دفاع از حقوق‌بشر و آزادی و دمکراسی در ایران.

فکر می‌کنم این کاری بسیار ارزشمند است و شنیدن خبر این حمایت، مشوق مردم و به‌خصوص زنان به‌پاخاسته در خیابان‌های تهران است که مبارزه خود را علیه دیکتاتوری مذهبی ادامه بدهند و در این شرایط، این حمایت شما بسیار ارزشمند است. به‌خصوص که شما می‌دانید آن‌ها تحت سرکوب شدیدی توسط دیکتاتوری مذهبی و پاسداران هستند چه در زندان‌ها و چه به صورت اعدام و شکنجه و حلق آویز در ملا‌عام.
ولی این ابتکار عمل، این همبستگی، یک دفاع ارزشمند از مبارزه آن‌هاست چرا که آن‌ها خواهند فهمید که مردان و زنان آزاده‌یی مانند شما و اعضای شورای شهر شما در مبارزه‌شان در کنار آن‌ها خواهند بود.
مطمئنم که مردم ایران خوشحال خواهند شد که از این دوستی و همبستگی و از یک چنین دفاعی از مبارزه‌شان برخوردارند.
چرا که شما خوب می‌دانید در شرایط بسیار سخت مبارزه، بسیار مهم است که مردم بدانند چه کسانی دوست آن‌ها هستند. و چه کسانی با آن‌ها همبستگی دارند.

چرا که تا به‌حال متاسفانه کشورهای غربی در طرف رژیم بوده‌اند، در کنار دیکتاتوری مذهبی بوده‌اند به همین خاطر است که می‌گویم که اکنون شهر شما یعنی شهر مانی آن وکسن یک شهر پیشتاز در دفاع از آزادی و دمکراسی برای مردم ایران است. و فکر می‌کنم مردم ایران بسیار شاد خواهند شد که دوستانی مثل شما دارند.
باید بگویم که مردم و مقاومت ایران، ارزش‌های انسانی فرانسه و جمهوری فرانسه را از طریق شما خواهند شناخت چرا که همه می‌دانند که جمهوری فرانسه ارزش‌های انسانی را به‌رسمیت می‌شناسد مانند آزادی و دمکراسی، حقوق‌بشر، برادری و برابری.
امیدوارم که هر شهری در ایران یک روز بتواند شهردار و شورای شهری مثل شما داشته باشد. امیدوارم که مردم ایران بتوانند به مبارزه خود ادامه بدهند چرا که مردم ایران شایسته آزادی و دمکراسی و یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت، بر پایه برابری زن و مرد و بر پایه دمکراسی و آزادی هستند و ارزش‌های والای دیگری که مردم ایران شایسته آن هستند.
مطمئنم که آن روز خواهد رسید و امیدوارم که فرا برسد چرا که مردم ایران به آن نیاز دارند و چنین تحولی درایران نیاز کشورهای غربی و کشورهای خاورمیانه نیز هست.

می‌دانید که الان دخالت‌های تروریستی و بنیادگرایانه توسط رژیم ایران در خاورمیانه وحشتناک و خطرناک است. امیدوارم که یک روز جهان از شر این دیکتاتوری مذهبی خلاص شود چرا که این رژیم یک تهدید است نه فقط برای مردم ایران بلکه برای مردم جهان به‌خصوص خاورمیانه.
چرا که رژیم ایران کانون صدور تروریسم و بنیادگرایی در افغانستان، در عراق و لبنان و نوار غزه و الان در یمن و سودان و دیگرکشورهاست.
هم‌چنین فکر می‌کنم که الان این رژیم ایران است که از طریق برنامه هسته‌یی‌اش تهدیدی برای جهان است. برای همین است که فکر می‌کنم موفقیت مردم ایران، موفقیتی برای کل جهان است.

بار دیگر از شما به‌خاطر آن‌چه کردید تشکر کنم، به‌خاطر همبستگی و دوستی‌تان.
مطمئن هستم این مدال که مدالی بسیار ارزشمند است و من آن را در موزه مقاومت ایران قرار خواهم داد تا مردم ایران این مدال را ببینند. مدالی که بیانگر همبستگی و دوستی شهر شما و شهرداری شما و شخصیت‌های شهر شماست. در واقع شما تجلی بخش ارزش‌های فرانسه هستید مانند برادری، همبستگی ، برابری و این بسیار ارزشمند است.
بار دیگر از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم که یک روز بتوانیم شما را به ایران و تهران آزاد شده از رژیم ملاها دعوت کنیم چرا که آن روز یک روز بسیار شاد برای ما و هم‌چنین برای شما خواهد بود.

بسیار ممنونم ، به‌خاطر ابتکار عمل‌تان و این فرصتی که ایجاد کردید.
می‌خواستم به شما یک تابلو نقاشی را هدیه کنم که نماد قیام مردم ایران است. این یک نقاشی است که بیانگر عزم جزم مردم به‌خصوص جوانان و زنان برای برقراری آزادی در ایران است. امیدوارم که این روز فرا برسد.
این سمبل شهر تهران است که فکر می‌کنم شما بشناسید و زنی که علامت پیروزی یعنی نتیجه مبارزه ما و آن‌ها برای دمکراسی را نشان میدهد .
این یک مدال است که نمایانگر قیام مردم ایران است این نقشه ایران است و یک مشعل است.
و هدیه‌یی است برای شهرداری شما .

این یک کتاب از شهر تهران برای« سالن تهران» است که حاوی تصاویری از تهران است این هم سمبل تهران است.
و شما آقای مولر و شورای شهرتان، من چندین بار گفته ام که شما شخصیتی معتقد به اصول و پرنسیپ‌ها هستید و این در روزگار کنونی چیزی نادر است. چرا که متاسفانه سیاستمداران طبیعتاً در طرف روابط اقتصادی و طرفدار منافع اقتصادی هستند و مردان و زنان آزاده‌یی چون شما که در کنار ارزش‌های انسانی هستند کمیاب هستند. به همین دلیل من قدر این واقعیت را می‌دانم و فکر می‌کنم این سمبلی برای مقاومت ایران و مردم ایران است که مردان و زنان آزاده‌یی مثل شما به‌خصوص در شرایط بعد از ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ که یادتان هست چه شرایط سختی بود، به‌خصوص بعد از آن بسیج شیطان سازی علیه مقاومت ایران و بسیاری اطلاعات نادرست که توسط سرویس‌های مخفی و رژیم ملاها پخش شده بود و شرایط ما هم بسیار سخت بود .ولی باید بگویم که همبستگی و دوستی شما بسیار بسیار قوی و ارزشمند بود. آفرین بر شما، آفرین بر شخصیت و اصول شما و فکر می‌کنم که شما سمبل فرانسه‌یی هستید که مقاومت می‌کند و بر ارزش‌هایش پافشاری می‌کند و ارزش‌های شما ارزش‌های ما است. مطمئنم که با هم موفق خواهیم شد .

امیدوارم که یک روز بتوانیم نام یک سالن در تهران را به نام «مانی آن وکسن» نامگذاری کنیم.
چرا که الان شهر مانی آن وکسن شهر خواهر و همبسته با تهران است و بعد از سرنگونی رژیم، ما یک «سالن مانی آن وکسن» در شهرداری تهران خواهیم داشت.
امیدوارم و متشکرم

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]