• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / تظاهرات كارگران اعتصابی نیشكر هفت تپه با همراهی گسترده مردم شوش، خانواده ها و دانش آموزان
آبان-۲۶ ۱۳۹۷

تظاهرات كارگران اعتصابی نیشكر هفت تپه با همراهی گسترده مردم شوش، خانواده ها و دانش آموزان

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

تظاهرات كارگران اعتصابی نیشكر هفت تپه با همراهی گسترده مردم شوش، خانواده ها و دانش آموزان

صبح روز شنبه ۲۶آبان (۱۷نوامبر) کارگران زحمتكش نیشکر هفت تپه در مقابل این مجتمع تجمع کرده و در صفوف فشرده به سمت فرمانداری حرکت کردند. جوانان و دانش آموزان و خانواده‌های کارگران به‌طور گسترده‌یی در این تظاهرات شركت كردند. زنان در پیشاپیش تظاهركنندگان نقش چشمگیری داشتند. این تظاهرات بزرگ در حالی صورت گرفت که یگان‌های ویژه ضد شورش به منظور ارعاب کارگران این مجتمع را به اشغال خود در آورده و از اولین ساعات بامداد شنبه در پاسگاه نیروی انتظامی هفت تپه و فرمانداری و سطح شهر شوش مستقر شده بودند.
تظاهرکنندگان شعار می‌دادند:‌ كارگر هفته تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم؛ مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر؛ كارگر می‌میرد ،ذلت نمی‌پذرید؛ یک اختلاس كم بشه، مشكل ما حل میشه؛ خیانت مسئولین اعلام باید گردد؛ حکومت دروغگو، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم؛ دولت، مختلس، پیوندتان مبارک.
تظاهرکنندگان از جمله دانش آموزان دست نوشته‌هایی را حمل می‌کردند که بر روی آن‌ها نوشته بود: ما بچه‌های هفت تپه‌ایم گرسنه‌ایم؛ بابا آب داد، بابا نان داد دیگه شعار ما نیست،‌ بابا جان داد، بابا جان داد؛ ما وعده دروغ نمی‌خواهیم، حقمان را می‌خواهیم.
کارگران در اعتراض به بیکاری، فقر و گرسنگی به طور نمادین سفره‌های خالی را در مقابل بازار و فرمانداری پهن کردند.
نمایندگان کارگران در سخنرانی‌های خود به برنامه‌های ضد کارگری رژیم و واگذاری این قطب اقتصادی کشور به باندهای غارتگر وابسته به جهانگیری، معاون اول روحانی، اعتراض کردند و بر لزوم ادامه اعتراض تا دستیابی به حقوقشان تأکید کردند.
همزمان کارگران زحمتکش فولاد اهواز که هفته گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب زده بودند، بار دیگر در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و سپس به سمت فرمانداری راهپیمایی کردند. آن‌ها كه خواستار پرداخت حقوق معوقه، راه اندازی خطوط تولید و تضمین امنیت شغلی و پرداخت سنوات عقب افتاده هستند. شعار می‌دادند: فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد؛ نه تهدید نه زندان دیگر فایده ندارد؛ هیهات منا الذله؛ این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی؛ نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم‌فریب؛ دشمن ما همین جاست، دروغ میگن [می‌گویند] آمریکاست.
مریم رجوی، بر زنان پیشتازی که در تظاهرات پرشور روز شنبه کارگران نیشکر هفت تپه با شعار «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» فریاد آزادی و حق‌خواهی سردادند، درود فرستاد و گفت: پیشتازی زنان در اعتصابات معلمان و کارگران ایران غرور آفرین است و شعله قیام و عدالتخواهی را فروزانتر می‌کند وی صدای کارگران اعتصابی شجاع هفت تپه و فولاد اهواز را صدای آزادیخواهی و عدالت طلبی مردم ایران خواند و همه جوانان را به حمایت از این كارگران پیشتاز فراخواند. وی از عموم ارگان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سندیكاها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان خواست که به حمایت از کارگران اعتصابی در ایران مبادرت كنند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶آبان ۱۳۹۷ (۱۷نوامبر۲۰۱۸)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]