بهمن-۱۱ ۱۴۰۰

تحصن سراسری معلمان در ۱۲۵ شهر از ۳۰ استان برای دومین روز

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

تحصن سراسری معلمان در ۱۲۵ شهر از ۳۰ استان برای دومین روز

تجمع اعتراضی سراسری پرستاران و کادر درمان در اعتراض به قراردادهای ۸۹ روزه و شرایط بد شغلی

امروز ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۰، برای دومین روز متوالی فرهنگیان و معلمان در ۱۲۵شهر از ۳۰استان در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق‌های ناچیز خود و عدم پاسخ‌گویی به مطالباتشان دست به تحصن زدند. اعتراض و تجمع معلمان فردا نیز ادامه خواهد داشت.

فرهنگیان و معلمان در تراکت‌هایی که به نشانه اعتراض در دست داشتند نوشته بودند: ”معلم زندانی آزاد باید گردد“، ”جای معلم زندان نیست“، ”ما این‌همه ستم و تبعیض را تحمل نمی‌کنیم“، «دولت پرهیاهو حاصل وعده‌هات کو»، «همش وعده شنیدیم عدالتی ندیدیم»، «معیشت، منزلت حق مسلم ماست» و «آموزش رایگان حق دانش‌آموزان ایرانی».

روز شنبه هم‌چنین پرستاران و کادر بهداشت و درمان کشور حداقل در ۱۵شهر در مقابل استانداری، دانشگاه‌ علوم پزشکی یا مراکز بهداشت و درمان رژیم دست به تجمع زدند و نسبت به وضعیت وخیم معیشتی خود و عدم استخدام رسمی و بیگاری کشیدن از پرستاران، آن‌هم در بحبوحه پاندمی كرونا، تحت عنوان قراردادهای موقت و ۸۹روزه اعتراض کردند. این اعتراضات ازجمله در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، ایلام، پل دختر، اسد آباد، بوکان، لشت نشاء (رشت)، فیروزآباد، یاسوج، شهرستان رستم، شهرستان کوار، رودسر، کرمانشاه، بوشهر، اورمیه و سنندج برگزار شد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به معلمان و پرستاران و كادر بهداشت و درمان كه علیه ظلم، ستم، تبعیض و سركوب رژیم آخوندی به اعتراض و اعتصاب برخاسته‌اند درود فرستاد و گفت تا دیكتاتوری دینی بر سركار است فقر و تبعیض و سركوب ادامه دارد. تنها استقرار دمكراسی و حاكمیت مردم به این رنج و حرمان نقطه پایان می‌گذارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]