اسفند-۱۸ ۱۳۸۹

قیام تا آزادی و پیروزی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

قیام تا آزادی و پیروزی

درود بر زنان و جوانانی که روز سه‌شنبه هفدهم اسفند در تهران و شهرهای دیگر میهن در برابر دیکتاتوری ولایت فقیه به‌پاخاستند. در یک‌صدمین سالگرد روز جهانی زن، عالی‌ترین و افتخار‌آمیزترین گرامیداشت روز جهان زن، قیام برای به زیر کشیدن حکومت زن ستیز آخوندهاست که شما به آن کمر بستید.

زنان رزم‌آور و اشرف‌نشانی که روز سه‌شنبه در حال قیام و اعتراض بودند، در کنار زدن این رژیم و بنای جامعه‌یی براساس آزادی و برابری نقش تعیین‌کننده دارند. در این نبرد بزرگ ، اگرچه دژخیمان پاسدار و بسیجی در ضرب و جرح و دستگیری زنان و جوانان از هیچ قساوتی فرو گذار نمی‌کنند، اما سرانجام این توفان‌ مقاومت و قیام ایران است که بر ماشین سرکوب ارتجاع چیره خواهد شد.

حالا، چهارشنبه سوری را به یک قیام ملی علیه فاشیسم سیاه ولایت‌فقیه تبدیل کنید. قیامی برای آزادی، برابری و دمکراسی. استمرار قیام‌ها اکنون تجلی اراده پرقدرت مردم ایران برای آزادی است.خامنه‌ای و رژیمش در برابر محکوم به شکست‌اند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]