اسفند-۰۲ ۱۴۰۲

درگذشت مادر مریخی – تسلیت به خواهر مجاهد زهرا مریخی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

درگذشت مادر مریخی – تسلیت به خواهر مجاهد زهرا مریخی

با صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها به خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین به‌خاطر فقدان دریغ‌انگیز مادر مجاهد «زینب قهاری» (مادر مریخی) که الگوی جسارت و بی‌باکی برای زنان و دختران قائمشهر است.
مادر مريخی ۴۵سال به‌خاطر پايداری و هواداری و حمایت از مجاهدين، مورد اذيت و آزار از جانب رژيم ومزدورانش بود.
در فاز سياسی،خانه اين مادر مجاهد در ”مجاهد محله“ در قائمشهر، به يكی از مقرهای مجاهدين عليه حكومت آخوندی تبديل شده بود و پيوسته مورد حمله و هجوم چماقداران و پاسداران و كميته‌چي‌ها بود.
در سا‌ل‌های رويارويی مجاهدین در برابر خمینی دجال که شهر قائمشهر از کانون‌های پرشور آن بود، این مادر مجاهد به حمايت و طرفداری از مجاهدين و آرمان‌های آنان شناخته می‌شد.
مادر مریخی حالا در کنار فرزند مجاهدش علی از شهيدان ارتش آزاديبخش ملی در عمليات آفتاب در فروردين ۱۳۶۷جاودانه و رستگار است.
درود بر این مادران قهرمان که در سال‌های رويارويي مجاهدین در برابر رژیم آخوندی، رنج زندان و شکنجه و فراق را به جان خریدند اما از حمايت و طرفداری از مجاهدين و آرمان آزادی دست برنداشتند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]