آبان-۲۲ ۱۳۹۱

ديدار از استونی

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

ديدار از استونی

مریم رجوی شامگاه یكشنبه ۲۲آبان‌ماه برای دیدارهای پارلمانی وارد تالین پایتخت جمهوری استونی شد.
در فرودگاه تالین، آقای تونه كلام، نماینده پارلمان اروپا از استونی، آقای یوكو كاله عضو كمیسیون خارجی پارلمان استونی و رئیس گروه حمایت از حقوق‌بشر و آزادی‌های سیاسی و هموطنان ایرانی، ورود وی را خیرمقدم گفتند.

دیدار مریم رجوی از استونی به‌دعوت گروه‌های پارلمانی این كشور صورت می‌گیرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]