اردیبهشت-۰۸ ۱۳۸۷

استقبال از مریم رجوی هنگام بازگشت به اور‌سور‌اواز

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

استقبال از مریم رجوی هنگام بازگشت به اور‌سور‌اواز

دشمنان شما، یعنی آخوندها، که می‌خواستند به همراه متحدینشان شما را نادیده بگیرند و نابودتان کنند نهایتاً مجبور شدند شکست فضاحت‌بار را بپذیرند و اعتراف کنند. به هرحال یک پیروزی بزرگ، مجدداً برای شما.

یاد شهیدان مقاومت، جاودانه فروغ‌ها و کوکب‌های تاریخ ایران از ۳۰خرداد تا فروغ جاویدان تا الان گرامی باد، کسانی که با وجودشان سیاهی استبداد مذهبی را شکافتند و مقاومت را تا به این‌جا رساندند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]