مهر-۲۹ ۱۴۰۱

پیام به جلسه حمایت کنگره آمریکا از قیام برای یک ایران جمهوری و دموکراتیک

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به جلسه حمایت کنگره آمریکا از قیام برای یک ایران جمهوری و دموکراتیک

مریم رجوی: زمان آن است که دولت های غرب در کنار مردم ایران و تمایل آن‌ها برای تغییر دموکراتیک قرار گیرند

اعضای محترم کنگره!
خانم‌ها و آقایان!
خوشحالم که در این شرایط حساس فرصت صحبت با شما را دارم.
مایلم در ابتدا از شما اعضای محترم کنگره به‌خاطر حمایت‌‌هایتان از قیام و مقاومت مردم ایران برای آزادی تشکر کنم. اکثریت کنگره قطعنامه ۱۱۸ را تصویب کرد. این قطعنامه رژیم آخوندها را محکوم کرد و از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کرد. و اشاره کرد که مردم آمریکا و نمایندگان آن‌ها در کنار مردم ایران قرار دارند.
امروز می‌خواهم به پنج موضوع بپردازم:
• اول، هدف اصلی قیام سراسری در ایران
• دوم، نقش زنان در قیام
• سوم، سازمان‌یافتگی اعتراضات
• چهارم، چشم اندازها
• پنجم، نقش جامعه بین المللی

استمرار قیام سراسری ایران

موضوع اول: قیام سراسری
اعتراضات سراسری در ایران طی پنج هفته ادامه داشته است. و به‌رغم سرکوب وحشیانه در ۱۹۴ شهر گسترش یافته است.
خواسته اصلی مردم به بهترین وجه در شعارهایشان در خیابان‌ها منعکس می‌شود: مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای. آن‌ها خواهان سرنگونی رژیم در تمامیت آن هستند.
مردم در خیابان‌ها با سر دادن شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه – چه رهبر» به صراحت مخالفت خود را با هر نوعی از دیکتاتوری‌ اعلام کرده‌اند.
طی پنج هفته، به‌رغم کشتن بیش از ۴۰۰ معترض و دستگیری بیش از ۲۰۰۰۰ نفر و کشتار حداقل ۳۰ تا ۴۰ زندانی بیگناه در زندان اوین به‌خاطر حمایت از قیام مردم، رژیم نتوانسته است اعتراضات را متوقف کند. دیوار ترس در جامعه ترک خورده است.

موضوع دوم مربوط به نقش زنان است:

زنان نقش رهبری کننده را در قیام کنونی ایفا می کنند.
رشادت و نقش رهبری زنان یکشبه پدیدار نشد. بلکه ریشه در مبارزات چهل ساله زنان ایران علیه این رژیم دارد. ده‌ها هزار زن، به‌خاطر رابطه با مجاهدین خلق و مخالفت با رژیم زن ستیز، جان خود را فدا کردند و یا متحمل شکنجه شدند، از جمله در قتل‌عام ۱۳۶۷.
رژیم آخوندها زنان را از اساسی‌ترین و پایه‌یی‌ترین حقوقشان از جمله انتخاب پوشش محروم کرده است. زنان مطالبه‌یی از رژیم ندارند خواسته اصلی آن‌ها تغییر رژیم است. آن‌ها می‌دانند که لازمه احقاق حقوقشان سرنگونی رژیم بنیادگراست.
قتل مهسا امینی، زن جوان بی‌گناه دنیا را شوکه کرد. از آن زمان، تعداد زیادی از زنان جوان کشته شدند.

موضوع سوم درباره سازمان یافتگی قیام است.

اعتراضات امروز در ایران بدون زمینه و بدون پشتوانه نیست. بلکه ریشه در شکست رژیم در پاسخ به نیازهای اساسی مردم ایران دارد.
این اعتراضات ریشه‌دار است. در چهار دهه مقاومت علیه سرکوب سیاسی و اجتماعی و بحران‌های اقتصادی آخوندها و متکی به فداکاری کسانی است که با این رژیم مبارزه کرده‌اند.
یک مقاومت سازمان یافته این مبارزه را پیش برده است.
استمرار قیام بدون برخورداری از یک سازماندهی و استمرار فعالیت کانون‌های شورشی، در کف خیابان نمی‌توانست ادامه پیدا کند.
یکی از ویژگی‌های خاص این قیام حضور فعال دانشجویان و دانش‌آموزان دختر و پسر است.
مقامات رژیم ایران بارها به نقش رهبری کننده کانون‌های شورشی اذعان کرده‌اند و آن‌ها را مورد تهدید قرار داده‌‌اند.

چهارم، چشم انداز تغییر

ایران در آستانه یک تغییر بزرگ است.
در حالی‌که رژیم ممکن است دست به خشونت حتی بیشتری بزند، اما وقایع پنج هفته گذشته، به‌ویژه روحیه رزمنده نسل جوان، وجود کانون‌های شورشی در سراسر کشور و حمایت عمومی مردم نشان می‌دهد که ما وارد مرحله جدیدی شده‌ایم.
رژیم آخوندی بسیار ضعیف تر از هر زمان دیگر است.
تنش‌های فزاینده در صفوف نیروهای امنیتی وجود دارد. به‌همین دلیل است که آخوندها برای بقای خودشان نیاز دارند به سپاه پاسداران اتکا کنند.
چشم انداز تغییر رژیم در ایران بیش از هر زمان دیگر در دسترس است.
بر اساس طرح شورای ملی مقاومت به‌عنوان آلترناتیو رژیم، قدرت باید در یک دوره بسیار کوتاه انتقالی با برگزاری انتخابات آزاد به مردم منتقل شود.
یک دولت موقت زمام امور را به‌دست می‌گیرد که در عرض ۶ ماه انتخابات مجلس موسسان را برگزار می‌کند. این مجلس از یک طرف یک دولت موقت جدید را انتخاب و بر کار آن نظارت می‌کند و از طرف دیگر قانون اساسی جمهوری جدید را تدوین می‌کند.

موضوع پنجم مربوط به وظایف جامعه بین‌المللی است

زمان یک سیاست جدید در قبال رژیم آخوندها فرا رسیده است.
زمان آن است که دولت‌های غرب باور کنند که ایران در آستانه تغییر است.
زمان آن است که در کنار مردم ایران و تمایل آن‌ها برای تغییر دموکراتیک قرار گیرند.
یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر رای مردم، برابری زن و مرد، جدایی دین و دولت. و یک ایران غیر‌اتمی.
مردم ایران هر روز در خطر حملات، کشتار و دستگیری‌ها قرار دارند. آن‌ها خواهان سرنگونی فاشیسم دینی هستند.
جهان باید برای مردم ایران و حق دفاع از خود در برابر سرکوب وحشیانه را به‌رسمیت بشناسد.
یک گام عملی، اطمینان از دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد است.
انقلاب دمکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود و مردم و مقاومت ایران دوستان دوران سخت خود را به یاد خواهند سپرد.
از همه شما متشکرم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]