• صفحه اول / آخرین خبرها / تمدید ماموریت هیات حقیقت یاب بین‌المللی و گزارشگر ویژه يک گام ضروری در مقابله با نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و جنايت عليه بشريت توسط رژیم ایران
فروردین-۱۶ ۱۴۰۳

تمدید ماموریت هیات حقیقت یاب بین‌المللی و گزارشگر ویژه يک گام ضروری در مقابله با نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و جنايت عليه بشريت توسط رژیم ایران

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تمدید ماموریت هیات حقیقت یاب بین‌المللی و گزارشگر ویژه يک گام ضروری در مقابله با نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و جنايت عليه بشريت توسط رژیم ایران

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران و هیات حقیقت یاب بین‌المللی يک گام ضروری در مقابله با نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و جنايت عليه بشريت توسط رژیم ایران است.

این اقدام باید با قدم‌های بعدی به‌ويژه ارجاع پرونده جنایت‌های رژیم آخوندی به شورای امنيت ملل متحد تكميل شود

رژیم آخوندها در ۴دهه گذشته مستمرا مرتکب جنايت عليه بشريت و نسل‌كشی شده است. كشتار مردم كردستان، اعدام‌های جمعی دهه ۶۰، قتل‌عام زندانيان سياسی در ۱۳۶۷، قتل عام مجاهدين در اشرف و ليبرتی، كشتار ۱۵۰۰‌تظاهر كننده بی‌سلاح در آبان ۱۳۹۸ و كشتار مردم کشورهای منطقه از اين شمار است.  سردمداران كنونی رژيم اعم از خامنه‌ای، رئيسی، اژه‌ای، قاليباف در چهاردهه گذشته در همه اين جنايت‌ها دست داشته و باید در برابر عدالت قرار گیرند

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]