• صفحه اول / آخرین خبرها / مریم رجوی: سلاخی و حذف كاندیداهای نمایش انتخابات، نشانه فازپایانی دیكتاتوری دینی و تروریستی
خرداد-۰۵ ۱۴۰۰

مریم رجوی: سلاخی و حذف كاندیداهای نمایش انتخابات، نشانه فازپایانی دیكتاتوری دینی و تروریستی

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: سلاخی و حذف كاندیداهای نمایش انتخابات، نشانه فازپایانی دیكتاتوری دینی و تروریستی

هرگونه مراوده و همكاری با این رژیم در خدمت سركوب و كشتار مردم ایران، دستیابی به تسلیحات اتمی و به آتش كشیدن منطقه است.

خامنه‌ای با سلاخی و حذف كاندیداهای نمایش انتخابات ریاست جمهوری كه در طول چهل سال گذشته در همه جنایات این رژیم سهیم بوده اند، برای یكپایه كردن رژیم و حداكثر سركوب و انقباض خیز برداشته است. این نشانه آشكار بحران سرنگونی و فاز پایانی دیكتاتوری دینی و تروریستی است.
خامنه ای در وحشت از سرنگونی و قیام ارتش بیكاران و گرسنگان با قدرتنمایی پوشالی و جنگ افروزی در منطقه، راه را برای حذف رقبا و روی كار آوردن ابراهیم رئیسی جلاد۶۷ قاتل مجاهدین و یكی از بزرگترین جنایتكاران علیه بشریت در۵۰ سال اخیر هموار كرد.
جراحی افرادی مانند پاسدار سرتیپ علی لاریجانی، معمار سانسور و خفقان و كسی كه ۱۲سال رییس قوه مقننه رژیم و همواره جزئی از باند خامنه‌ای بوده از یكسو پایه قدرت این رژیم را شكننده‌تر می‌كند و از سوی دیگر جنگ گرگ‌ها در درون رژیم را به نحو بی‌سابقه‌یی تشدید و روند تجزیه و سرنگونی رژیم را شتاب می‌بخشد.
خانم رجوی بار دیگر عموم مردم ایران را به تحریم یكپارچه انتخابات قلابی و اعتراض و قیام علیه سناریوی خامنه‌ای كه سرقت و غصب آشكار حاكمیت مردم ایران است، فراخواند و خاطرنشان كرد امروز دیگر هیچ بهانه‌ای برای معامله و مماشات با این رژیم باقی نمانده و هرگونه مراوده و همكاری با آن صرفاً در خدمت سركوب و كشتار مردم ایران، دستیابی به تسلیحات اتمی و به آتش كشیدن منطقه است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]