اسفند-۲۲ ۱۳۸۸

پیام به کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان مجلسین انگلستان

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان مجلسین انگلستان

اکثریت مجلس عوام و بیش از ۱۵۰عضو مجلس اعیان انگلستان طی بیانیه ای از دولت انگلستان خواستار اقدامات عاجل برای برعهده گرفتن حفاظت اشرف توسط ملل متحد شدند این بیانیه روز پنجشنبه ۱۱مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی در مجلس اعیان انگلستان به ریاست لرد وادینگتون وزیر کشور سابق بریتانیا و با شرکت شمار زیادی از اعضای مجلسین بریتانیا از احزاب مختلف و هم‌چنین حقوقدانان برجسته انگلستان اعلام شد.

خانم مریم رجوی در پیام ویدئویی خود به کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان مجلسین انگلستان گفت:
آقای رئیس
نمایندگان محترم
برای من مایه خوشحالی است که در جلسه شما صحبت می‌کنم. مایلم صمیمانه از لرد کوربت و همه شما در کمیته پارلمانی ایران آزاد به خاطر بسیج مجلسین عوام و اعیان در دفاع از اشرف تشکر کنم. صدور بیانیه‌یی در حمایت از اشرف از سوی ۴۰۰عضو هر دو مجلس از تمام احزاب، دستاورد مهمی در کارزار جهانی دفاع از اشرف است. این یک حمایت قوی از قیام مردم ایران برای آزادی است که از پایداری اشرف الهام و امید می‌گیرد.

این شجاعت و این احساس مسئولیت ناشی از شناخت عمیق پارلمانترهای بریتانیا نسبت به وضعیت کنونی ایران و تهدیدات فاشیسم مذهبی برای مردم ایران و منطقه و جهان و جایگاه مقاومت ایران به‌مثابه راه حل این بحران می شود.
ملایان نابودی اشرف را یک قدم ضروری برای نابودی قیام می‌دانند و به‌همین‌ خاطر به کمک ایادی خود در دولت عراق به هر وسیله‌یی برای نابودی ساکنان اشرف رو آورده‌اند. آن‌ها این واقعیت که نیروهای آمریکایی به‌زودی قرار است عراق را ترک کنند، بهترین فرصت برای پیشبرد نیات شوم خود یافته‌اند.

در چارچوب همین سیاست است که در هفته های اخیر، وزارت اطلاعات و سپاه تروریستی قدس رژیم اکیپ‌های مأموران خود تحت عنوان خانواده‌ها، در پشت در اشرف جمع کرده‌اند تا به جنگ روانی و شکنجه روحی ساکنان اشرف بپردازند و برای فاجعه بزرگ‌تری زمینه چینی کنند. آن‌ها با تکرار شعارهای رژیم مانند مرگ بر منافق و درود بر جمهوری اسلامی ایران، در صدد تحریک و جنجال‌آفرینی هستند.
برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در اشرف، تنها راه بر عهده گرفتن مسئولیت حفاظت ساکنان اشرف از سوی ملل‌متحد است.
ابتکار عمل و کارزار شما از حمایت گسترده‌یی در سایر پارلمان‌ها برخوردار است.

تلاش‌های شما در حمایت از قیام‌های سراسری و اشرف برای مردم ایران اهمیت زیادی دارد.
آن‌ها به شما به چشم سمبل‌های شجاعت و شرافت می‌نگرند. کسانی که در سخت‌ترین روزها در کنار مقاومت و اشرف ایستادند و برای آزادی ایران بها پرداختند.
نمایندگان بزرگوار خاضعانه، از همه شما تشکر می‌کنم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]