بهمن-۲۹ ۱۳۸۹

فراخوان به ادامه خیزش و قیام عمومی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

فراخوان به ادامه خیزش و قیام عمومی

با گرم‌ترین درودها و سلام‌ها به رزم‌آوران اشرف نشان و برپادارندگان قیام برای آزادی در ۲۵ بهمن، همه هموطنانم را به خیزش و برپایی بزرگداشت شهیدان فرامی‌خوانم.
اکنون خامنه‌ای و همدستان او از توفان خشم ملت ایران به خود می‌پیچند. جیغ‌ها و تهدیدهای آن‌ها فقط درماندگی رژیمی را منعکس می‌کند که زیر آوار این ضربه سهمگین نه راه پیش دارد، نه راه پس. به‌خصوص که تمام بسیج سرکوبگرانه یک ساله برای به بند کشیدن ظرفیت انفجاری جامعه و تمام سرمایه‌گذاری‌ها و دعاوی خامنه‌ای درباره «مدیریت فتنه» نقش برآب شده است.
سلام بر شهیدان سرفرازی هم‌چون علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری، محمدعلی آقایی و زهرا بهرامی که خون‌های پاکشان در رزم جوانان بی‌باک به جوشش درآمده است.
هزاران هزار جوانی که هم‌چون دو شهید قیام ۲۵ بهمن، صانع ژاله و محمد مختاری، در خیابان‌ها با دژخیمان پاسدار و بسیجی جنگیدند، از همین خون‌ها برخاستند.

و خوشا مجاهدان آزادی در اشرف که با پایداری حماسی در برابر شنیع‌ترین حمله‌ها و جنگ روانی رژیم، آتش مقاومت و قیام ملت ایران را فروزان نگهداشتند، تا دوباره در خیابان‌های تهران و اصفهان و مشهد و شیراز و کرمان و بوشهر و دیگر شهرهای میهن شکوفا و شعله‌ور شد. چنین است که در طوفان قیام های ضد دیکتاتوری و در زیر گام‌های استوار بپاخاستگان و قهرمانان، صدای درهم شکستن رژیم ولایت‌فقیه به گوش جهان می‌رسد.

و حالا همگان می‌بینند نسل دلیری را میبینند که برای به زیر کشیدن این رژیم نه مرعوب می‌شود و نه آرام می‌گیرد.
هم‌چنان‌که مسعود رجوی در پیام خروش بهمن و فراخوان به اعتراض و قیام علیه دیکتاتوری خطاب به «فرزندان رشید و اشرف‌نشان» گفت:«مرعوب تنوره کشیدن دیو ولایت نشوید. آتش قیام، دیگر بار می‌تواند و باید از زیر خاکستر خیانت شعله بکشد. بهای آن را هر چه که باشد، باید بپردازیم….».

قیام ملت ایران برای آزادی که دیگر بار در خروش بهمن شکفت، اوج می‌گیرد و قیام مردم تا سرنگونی دیکتاتوری و تا پیروزی آزادی ادامه می‌یابد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]