آبان-۰۲ ۱۳۸۷

اعلام شهر کونئو شهر خواهر اشرف

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

اعلام شهر کونئو شهر خواهر اشرف

[ دیدار از رم – آبان ۱۳۸۷ ]
در یک جلسه پارلمانی در سنای ایتالیا با شرکت شماری از اعضای مجلس سنا و پارلمان این کشور، آقای آلبرتو و الماجا، شهردار شهر کونئو، شهری که عنوان شهر نمونه در مقاومت علیه فاشیسم را دارد، شهر اشرف را شهر خواهر کوئنو معرفی کرد و مدال آن را به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت اهدا نمود.
خانم رجوی نیز با درود به مردم شجاع کونئو این شهر را شهر مقاومت وآزادی توصیف کرد و مدال شهر اشرف را به شهردار و مردم کونئو هدیه داد.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت گفت: به کونئو، شهر مقاومت و آزادگی و به مردم شجاع آن درود می‌فرستم.کونئو، اشرف را به خواهری خود انتخاب کرده است. این نشان می‌دهد که ۶۰ سال پس از نبرد پرشکوهش، هم‌چنان سمبل آزادی است.
به شخصیت‌های شریف شهر کونئو که در هفته‌های اخیر، بارها در تحصن خانواده‌های مجاهدان شهر اشرف در ژنو حضور یافته‌اند، درود می‌فرستم. امروز چهره جهان از همین همبستگی‌ها روشن است و توطئه‌‌گران، ملایان حاکم بر ایران، در خواهری شهر کونئو با شهر اشرف، نابودی خود را می‌بینند.
مریم رجوی اضافه کرد: من مدال اهدایی شهر کونئو را برای نگهداری در موزه شهر اشرف می‌فرستم و اکنون مدال شهر اشرف را از طریق آقای شهردار به مردم شهر کونئو هدیه می‌کنم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]