مهر-۳۰ ۱۳۸۷

اهدای مدال ویژه سنای ایتالیا به مریم رجوی

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

اهدای مدال ویژه سنای ایتالیا به مریم رجوی

حمایت اکثریت سنای ایتالیا از تغییر دموکراتیک در ایران

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، صبح روز چهارشنبه اول آبان۸۷ در یک جلسه پارلمانی که در سنای ایتالیا با شرکت شماری از اعضای مجلس سنا و پارلمان این کشور تشکیل شد، شرکت کرد و در هنگام ورود به مجلس از سوی یک هیأت از سناتورها و نمایندگان مجلس ایتالیا مورد استقبال قرارگرفت.
در جلسه پارلمانی سنای ایتالیا علاوه‌بر اعضای دو مجلس ایتالیا، شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقی و پارلمانی از جمله لرد اسلین، عضو مجلس اعیان انگلستان و قاضی سابق دیوان عدالت اروپا و دیوان‌عالی انگلستان حضور داشتند.

در آغاز جلسه که در سالن استامپای سنای ایتالیا برگزارشد، سناتور اندره‌آ فلوترو، دبیر کمیسیون محیط زیست سنا که ریاست جلسه را برعهده داشت به خانم رجوی خوشامد گفت و کتاب حاوی اسناد امضاشده از سوی اکثریت سناتورهای ایتالیا را به ایشان اهدا کرد.

در این جلسه هم‌چنین سناتورمالان، دبیر ریاست سنای ایتالیا ازسوی رئیس سنا، مدال ویژه سنا را که سمبل قانونگذاری و دموکراسی است به خانم رجوی اهدا نمود.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با تشکر از حمایت اکثریت سنای ایتالیا و هم‌چنین اکثریت پارلمان ایتالیا از مقاومت عادلانه مردم ایران، این حمایت‌ها را بسیار ارزشمند دانست و گفت: امیدوارم که دولتمردان ایتالیا به ندای سنا و پارلمان این کشور گوش فرادهند و با حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا در کنار مردم ایران و مبارزه آنان برای نیل به آزادی قرار بگیرند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت سپس کتاب لیست ۲۰هزار شهید مجاهد را که بخشی از ۱۲۰هزار شهید راه آزادی و مجاهدت در برابر فاشیسم مذهبی است به سنانور فلوترو و اکثریت اعضای سنای ایتالیا اهدا کرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]