مهر-۲۵ ۱۴۰۲

تسلیت به مردم و دولت فلسطین و پرزیدنت محمود عباس به‌خاطر فاجعه هولناک

Catégories // آخرین خبرها // موضعگیری‌ها

تسلیت به مردم و دولت فلسطین و پرزیدنت محمود عباس به‌خاطر فاجعه هولناک

تسلیت به مردم و دولت فلسطین و پرزیدنت محمود عباس به‌خاطر فاجعه هولناک كشتار و جنایت علیه بیماران و بی‌گناهان در بیمارستان در غزه.
خامنه‌ای و رئیسی از این خوشحالند و فكر می‌كنند به هدفی كه داشتند رسیده‌اند.

خانم رجوی گفت: بار ديگر تأكيد می‌كنم استفاده از موضوع فلسطين به‌عنوان يک وسيله و «ابزار» رسم ديرين رژيم فريب‌كار آخوندها در ايران بوده است. در نتيجه قيمت محاصره و قطع آب و برق و سوخت و غذا را مردم بی‌گناه غزه می‌دهند. اين قابل قبول نيست و بر خلاف قوانين بين‌المللی و انسان‌دوستانه است
خانم رجوی افزود : دشمن اصلی صلح و همزيستی كه بايد هدف قرار بگيرد فاشيسم جنگ‌افروز دينی حاكم بر ايران است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]