• صفحه اول / رخدادها / اهدای بیانیه ۲۰۰۰ تن از شهرداران و منتخبان مردم فرانسه در محكومیت اعدام‌ها در ایران و حمایت از جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷، به مریم رجوی
آذر-۲۹ ۱۳۹۶

اهدای بیانیه ۲۰۰۰ تن از شهرداران و منتخبان مردم فرانسه در محكومیت اعدام‌ها در ایران و حمایت از جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷، به مریم رجوی

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

اهدای بیانیه ۲۰۰۰ تن از شهرداران و منتخبان مردم فرانسه در محكومیت اعدام‌ها در ایران و حمایت از جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷، به مریم رجوی

آقای لوگاره هنگام اهدای بیانیه گفت:‌
با تشكر از ژاك بووتو، شهردار ناحیه ۲ پاریس. ما در مبارزات و اهدافی كه از آن دفاع می‌كنیم مشتركیم. هر دو در شهرداریهایمان، میزبان مراسمی برای قدردانی و گردهمایی و ادای شهادت بودیم برای یادآوری قتل عام شنیع بیگناهان در سال ۱۳۶۷ که طی آن بیش از سی هزار نفر اعدام شدند.
امروز می‌خواهند این قتل عام را انکار كنند، به‌رغم این‌كه عفو بین‌الملل آن را به عنوان جنایتی علیه بشریت به‌رسمیت شناخته. باید به کارزارمان در این رابطه ادامه دهیم. به همین دلیل به همراه ژان پیر مولر، شهردار شهر «مانی‌آن‌وكسن»، كمیته شهرداران فرانسه برای یک ایران دموكراتیك را تاسیس كردیم.
ما دولت فرانسه را فرامی‌خوانیم به اقدام نزد دادگاه بین‌المللی لاهه و سازمان ملل برای دادخواهی از این گونه اعمال شنیع و غیرقابل توصیف از شكنجه و وحشیگری.
ما هزاران امضا را در این جزوه گردآوری كرده‌ایم؛ شما می‌توانید روی تعهد و کارزار ما حساب كنید. ما تعداد زیادی هستیم كه به شما وفاداریم و اینجا هستیم تا شریك مبارزه شما باشیم. ما همیشه برای دفاع از این هدف حاضر بودیم و حاضر خواهیم بود تا زمانی که مردم ایران آزادی را بازیابند.
آزادی ایران در یك زن تبلور می‌یابد؛ زنی كه همواره به مبارزه ادامه داده؛ زنی كه در ضمیر و قلب خود لحظه‌یی شكنجه‌ها، شهادت‌ها و رنج‌های مردم تحت شكنجه ایران را فراموش نمی‌كند؛ زنی كه تبلور روح مقاومت است؛ زنی كه مروج اسلامی بردبار و مدافع آزادی است؛ زنی كه مروج حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است؛ زنی كه تبلور ارزش‌های بشریت است، ارزش‌های جهان شمولی كه می‌خواهد برای مردم ایران به ارمغان ببرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]