• صفحه اول / آخرین خبرها / فعال كردن مجدد گشت‌های سركوب و ارعاب و كشتار، وحشت رژيم آخوندها از بالا گرفتن قيام مردم
تیر-۲۵ ۱۴۰۲

فعال كردن مجدد گشت‌های سركوب و ارعاب و كشتار، وحشت رژيم آخوندها از بالا گرفتن قيام مردم

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

فعال كردن مجدد گشت‌های سركوب و ارعاب و كشتار، وحشت رژيم آخوندها  از بالا گرفتن قيام مردم

فعال كردن مجدد گشت‌های سركوب و ارعاب و كشتار، وحشت رژيم آخوندها را از بالا گرفتن قيام مردم به پيشتازی زنان را به نمايش می‌گذارد.

حكام جنايتكار حاكم برایران  بايد بدانند ديگر هیچ گشت و اقدام سركوبگرانه‌ای قادر نيست قيام و مقاومت مردم را خاموش كند.

ملتی كه ۴۲سال است به مقاومت عليه اين رژيم برخاسته، ديرنخواهد بود كه طومار ننگين رژيم اجبار و جنايت را درهم خواهد پيچيد. هيچ‌كس نمی‌تواند دختران و زنان شجاع ايران را كه در چهاردهه گذشته هزاران شهيد برای آزادی تقديم كرده به خانه برگرداند!

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]