مرداد-۰۴ ۱۳۸۸

مصاحبه اختصاصی روزنامه آونیره ایتالیا

Catégories // فعاليت‌ها // مصاحبه‌ها

مصاحبه اختصاصی روزنامه آونیره ایتالیا

مصاحبه اختصاصی با روزنامه آونیره، ارگان اسقف‌های ایتالیا- «پاسیوناریای ایران: حمایت از مقاومت »

مریم رجوی در جریان سفر به رم، در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه آونیره ارگان اسقف‌های ایتالیا گفت: می‌خواهم برای پاپ یک پیام بفرستم و بگویم اسلام آن چیزی نیست که ملاهای حاکم بر ایران عرضه می‌کنند. اسلام دین برابری، صلح، زندگی وعشق است ، ما برعکس ملاها معتقدیم که پیروان مذاهب مختلف همه باهم برادرند.

ارگان اسقف‌های ایتالیا باعنوان «پاسیوناریای ایران: حمایت از مقاومت »، خانم مریم رجوی را هم‌چون پاسیوناریا سمبل مبارزه و مقاومت اسپانیا دانست و نوشت:
مریم رجوی آمده است تا از ایتالیا به خواهد همانند انگلستان نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی حذف کند.
مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران است. وی معتقد است عدم استقبال از احمدی‌نژاد توسط ایتالیا یک علامت مثبت وخوش‌ بینانه می‌باشد . آونیره پس از اشاره به جنایات رژیم آخوندی علیه مردم ایران به‌ویژه شکنجه و اعدام بی‌وقفه ، مصاحبه اختصاصی خود با خانم مریم رجوی را آغاز کرد.

در پاسخ به سؤالی در مورد سیاست غرب در قبال ایران، مریم رجوی گفت:
غرب مقصر است چرا که رژیم ایران به گسترس برنامه تسلیحات هسته‌یی ادامه می‌دهد و به تروریست‌های بین‌المللی کمک‌های مالی می‌کند اما غرب هیچ واکنش جدی علیه این اقدامات از خود نشان نداده است.

یکی از عواقب این چشم پوشی این است که غرب با قراردادن نام سازمان مجاهدین خلق در لیست تروریستی ، اعمال تجاوزکارانه رژیم ملاها را توجیه می‌کند. محدود کردن مقاومت ایران است تنها خواسته رژیم ملاهاست.

مریم رجوی در پاسخ به سؤالی در مورد نقش زنان در مقاومت ایران گفت:
زنان نقش بسیار مهمی را برعهده دارند. در مقابل یک دیکتاتوری مذهبی زن‌ستیز ، که با سرکوب زنان پیش می‌رود، زنان از پتانسیل بسیار قوی و حضوری گسترده برخوردارند. بسیار مایل هستم برای پاپ که نماینده تمام کاتولیک‌های دنیاست یک پیام بفرستم و بگویم اسلام آن چیزی نیست که ملاهای حاکم‌بر ایران عرضه می کنند. اسلام دین برابری ، صلح، زندگی وعشق است ، ما برعکس ملاها معتقدیم که پیروان مذاهب مختلف همه باهم برادرند و امیدواریم که تمام انسان های با ایمان بتوانند در آینده در ایران آزاد در کنارهم زندگی کنند.

مریم رجوی در پاسخ به سؤالی در مورد راه حل سوم برای تغییر دموکراتیک در ایران گفت:
مماشات با رژیم ایران تنها به یک جنگ جدید راه می برد . همان‌گونه که درجنگ جهانی دوم چنین نتیجه‌یی به بار آمد. حمله نظامی به ایران نیز راه حل مناسبی نیست . مردم و مقاومت ایران توان لازم برای سرنگون کردن رژیم ملاها و استقرار دمکراسی را دارند. مقاومت ایران پایگاه گسترده مردمی در داخل ایران دارد و قادر است راه حل واقعی ارائه دهد.

مریم رجوی در پایان این مصاحبه تصریح کرد: من مصمم هستم و سوگند خورد‌ه‌ام که دمکراسی و آزادی را برای مردم ایران به ارمغان بیاورم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]