مهر-۰۸ ۱۴۰۱

اسامی ۱۳تن دیگر از شهدای قیام

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

اسامی ۱۳تن دیگر از شهدای قیام

گسترش قیام به ۱۶۴شهر، ۳۰۰شهید و ۱۵۰۰۰دستگیری در ۱۳روز

سازمان مجاهدین خلق ایران ظهر امروز ۷ مهر، اسامی ۱۳ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران را منتشر کرد. اسامی دیگر شهیدان پس از تدقیق منتشر خواهد شد. شمار شهیدان قیام که به ۱۶۴ شهر گسترش یافته است به بیش از ۳۰۰ تن و شمار دستگیرشدگان به بیش از ۱۵۰۰۰ تن رسیده است.
مریم رجوی با درود به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران گفت فاشیسم دینی حاکم بیهوده تلاش می‌کند با سرکوب و کشتار شعله‌های خشم مردم را مهار کند، خون جوشان شهیدان، عزم آنان را برای قیام و شورش جزم‌تر می‌کند. مریم رجوی خواستار اقدام فوری ملل متحد و کشورهای عضو برای توقف کشتار تظاهرکنندگان و تشکیل یک هیات بین المللی برای تحقیق پیرامون شهیدان و زندانیان قیام شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ مهر ۱۴۰۱ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲)

ایران قیام سراسری – شماره ۲۳ اسامی ۱۳ تن دیگر از شهدای قیام گسترش قيام به ۱۶۴ شهر، ۳۰۰ شهيد و ۱۵۰۰۰ دستگيري در ۱۳ روز

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]