آذر-۲۰ ۱۳۹۸

انتشار اسامی ۳۲‌شهید دیگر قیام مردم ایران

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

انتشار اسامی ۳۲‌شهید دیگر قیام مردم ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۳۲‌شهید دیگر قیام مردم ایران را اعلام کرد و به این ترتیب شمار شهیدانی که اسامی آن‌ها تا کنون اعلام شده است به ۴۳۲ بالغ می‌شود. عکس‌های ۱۶۹‌تن از این شهیدان نیز منتشر شده است. شمار شهیدان سرفراز قیام مردم ایران بیش از ۱۰۰۰‌نفر می‌باشد. فاشیسم دینی حاکم بر‌ایران با تمام قوا از افشای ابعاد واقعی جنایت علیه بشریت جلوگیری می‌کند.

سازمان مجاهدین هم‌چنین اعلام کرد که در بیمارستان‌های استان کرمانشاه ۳۲۰‌شهید قیام ثبت شده است. علاوه بر این در جریان قیام در تهران لشکر ضد محمد رسول الله سپاه پاسداران پیکر بیش از ۱۰۰ شهید را از مناطق مختلف ابتدا به پایگاه ناحیه بسیج در منطقه۷ منتقل کرد و سپس آن‌ها را به محل نامعلومی برد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با تاکید بر اینکه این کشتار از هولناک‌ترین جنایات قرن بیست و یکم و جنایت علیه بشریت است، شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای توقف کشتار و آزادی دستگیر‌شدگان فراخواند. شورای امنیت باید این کشتار بزرگ را به‌عنوان جنایت علیه بشریت اعلام کند تا خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران این رژیم در برابر عدالت قرار گیرند. بی‌عملی در مقابل جنایت علیه بشریت غیرقابل توجیه است و رژیم ایران آنرا چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی می‌کند. خانم رجوی از دبیرکل ملل متحد خواست بدون فوت وقت یک هیأت حقیقت یاب را برای تحقیق پیرامون ابعاد این کشتار بزرگ و بازدید از زندان‌ها و دستگیر‌شدگان به ایران اعزام نماید.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰آذر ۱۳۹۸ (۱۱‌دسامبر ۲۰۱۹)

مقالات مرتبط

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]