فروردین-۰۴ ۱۳۹۷

اپوزیسیون ایران نوروز را در تیرانا جشن می‌گیرد

Catégories // در رسانه‌ها

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]