بهمن-۰۵ ۱۳۹۶

مریم رجوی و سزار فلورین پردا، شورای اروپا، استراسبورگ

Catégories // در رسانه‌ها

مریم رجوی و سزار فلورین پردا، شورای اروپا، استراسبورگ

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در جریان حضور خود در مجمع پارلمانی شورای اروپا سکوت اروپا و بی‌عملی در برابر سركوب وحشیانه تهران و دستگیری‌های دسته جمعی هزاران تن از تظاهر كنندگان غیرمسلح و نیز شكنجه معترضین بازداشت شده تا حد مرگ را سرزنش كرد. رجوی گفت كه یک چنین واکنش خاموشی بسیاری از تعهدات اساسی و اصول اروپا را پایمال می‌كند.

http://www.apimages.com/metadata/Index/Sipa-France/c241e17a8a3b4786ba2d7fc3c52245c3/1/0

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]