خرداد-۰۳ ۱۳۹۷

مریم رجوی در گردهمایی به‌مناسبت ماه رمضان در اور سورواز

Catégories // در رسانه‌ها

مریم رجوی در گردهمایی به‌مناسبت ماه رمضان در اور سورواز

مریم رجوی گفت: پیروان تمام مذاهب از حقوق یكسان برخوردارند. آزادی مذهب برقرار است و اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك دین یا مذهب باعث هیچ امتیاز یا محرومیتی نیست.

http://www.apimages.com/metadata/Index/Sipa-France/8005996163dd46819c014dca7c0d8e95/6/0

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]