• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / كارگران شجاع نیشکر هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب خود بساط نمایش جمعه رژیم در شهر شوش را بر هم زدند
آبان-۲۶ ۱۳۹۷

كارگران شجاع نیشکر هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب خود بساط نمایش جمعه رژیم در شهر شوش را بر هم زدند

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

كارگران شجاع نیشکر هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب خود  بساط نمایش جمعه رژیم در شهر شوش را بر هم زدند

کارگران، در اعتراض به نابودی کشاندن این قطب اقتصادی کشور توسط رژیم آخوندی، در اقدامی نمادین، تابوت شرکت نیشکر هفت تپه را تشییع کرده و شعار می‌دادند: «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز». کارگران که از قسمت‌های مختلف این کارخانه هستند، سپس در محل برگزاری نمایش جمعه رژیم تجمع کردند و با پشت کردن به آخوند سخنران این مراسم، و با سر دادن شعارهای «حسین حسین شعارشان، دزدی افتخارشان» و «رو به میهن، پشت به دشمن»، «کارگر می‌میرد؛ ذلت نمی‌پذیرد»؛ «مرگ بر ستمگر؛ درود بر کارگر»این مراسم ریاکارانه و فرمایشی را بر هم زدند.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حدود چهار هزار کارگر رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل دارد. دور جدید اعتصاب کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق و حق بیمه و دیگر مطالبات معوقه آن‌ها و وضعیت محنت بار معیشتی عموم کارگران صورت می گیرد. کارگران خواستار تشکیل شوراهای مستقل کارگری و تعیین تکلیف وضعیت این مجتمع بزرگ اقتصاد کشور هستند. مقامات رژیم و کارفرمای چپاولگر، هر بار با دادن وعده‌های پوشالی از رسیدگی به خواست‌های برحق کارگران سر باز می‌زنند.
مریم رجوی، با درود به اعتصابگران گفت: کارگران نیشکر هفت تپه با شعار «نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد»، علیه ستم و ظلمی كه به کارگران روا می‌شود به‌پاخاسته و با شعار «گرسنه‌ایم گرسنه»، هر انسان آزاده‌یی را به قیام علیه رژیم غارتگر آخوندی فرا می‌خوانند. وی از عموم ارگان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سندیكاها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان خواست که به حمایت از کارگران اعتصابی در ایران برخیزند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶آبان ۱۳۹۷ (۱۷نوامبر ۲۰۱۸)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]