آذر-۱۳ ۱۳۹۸

مریم رجوی: شمار شهیدان قیام مردم ایران بیش از ۱۰۰۰ تن است

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: شمار شهیدان قیام مردم ایران بیش از ۱۰۰۰ تن است

بی‌عملی در مقابل قتل عام مردم ایران غیرقابل توجیه است و رژیم آنرا چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی می‌کند

سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار اسامی شمار دیگری از شهیدان سرفراز قیام مردم ایران اعلام کرد شمار شهیدان قیام سراسری مردم ایران که ۱۸۹ شهر کشور را در برگرفت، بیش از ۱۰۰۰ تن است. بنا به گزارش‌های مقاومت ایران از داخل کشور، تنها نیروی سرکوبگر انتظامی ۱۰۲۹ شهید را ثبت کرده است.

سازمان مجاهدین امروز اسامی ۴۶ شهید دیگر قیام را اعلام کرد و به این ترتیب شمار شهیدانی که اسامی شان تا کنون اعلام شده است به ۳۰۱ بالغ می‌شود. شمار زیادی از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در میان شهیدان به چشم می‌خورند. در بسیاری از موارد رژیم برای سرکوب مردم مسلسل‌های سنگین و هلی کوپتر و تانک وارد صحنه کرد.

از سوی دیگر، استاندار رژیم آخوندی در تهران اذعان کرد در جریان قیام تنها ۲۰۲۱ نفر در این استان دستگیر شده اند. مقاومت ایران پیشتر اعلام کرده بود که بیش از ۱۲۰۰۰ تن از مردم و جوانان در سراسر کشور دستگیر شده اند.

این کشتار تکان دهنده علیه مردم بی دفاعی که علیه ۴۰ سال حاکمیت جنایتکار، دزد و فاسد آخوندها قیام کردند، یکی از هولناک‌ترین جنایات قرن بیست و یکم است و با هر معیاری یک جنایت بزرگ علیه بشریت به شمار می‌رود.

مریم رجوی: به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران درود میفرستم و شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکوم کردن این کشتار بزرگ و اقدام فوری برای توقف جنایت علیه بشریت و آزادی دستگیر شدگان فرامی‌خوانم.
بی عملی در مقابل قتل عام مردم ایران غیرقابل توجیه است و از سوی رژیم ایران به مثابه چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی میشود و زخمی عمیق بر وجدان بشریت است. از دبیرکل ملل متحد می‌خواهم بدون فوت وقت یک هیأت حقیقت یاب را برای تحقیق پیرامون ابعاد این کشتار بزرگ و بازدید از زندان ها و دستگیر شدگان به ایران اعزام نماید.
هم‌چنین از شورای امنیت ملل متحد و رییس دوره‌یی آن می‌خواهم کشتار مردم ایران را جنایت علیه بشریت اعلام کند تا سردمداران این رژیم و مسئولان این جنایت بزرگ در برابر عدالت قرار گیرند. جامعه بین المللی می‌باید استبداد خونریز حاکم را از خانواده ملل طرد کند و خامنه‌ای، روحانی و سایر سردمداران این رژیم باید در برابر عدالت قرار گیرند.

مقالات مرتبط

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]