تیر-۰۹ ۱۳۹۷

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس برگزار شد

Catégories // در رسانه‌ها

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس برگزار شد

همایش سالانه ایران آزاد – آلترناتیو ۱۰۰۰[هزار] اشرف در نمایشگاه ویلپنت در شمال پاریس واقع در فرانسه در ۳۰ ژوئن، ۲۰۱۸. (۹تیر ۱۳۹۷)

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران درپاریس، فرانسه برگزار شد.
هیئت‌های نمایندگی از كشورهای مختلف شامل سیاستمداران برجسته، اعضای پارلمان ها، شهرداران، نمایندگان منتخب و كارشناسان بین المللی در رابطه با ایران در این همایش شركت كردند.
سخنرانان حمایت خود را از قیام مردم ایران و آلترناتیو دمكراتیك شورای ملی مقاومت ایران اعلام كردند. آن‌ها از جامعه بین المللی خواستند تا یك سیاست سخت علیه رژیم ملاها اتخاذ كند و در كنار مردم بپاخاسته ایران بایستد.

http://www.apimages.com/metadata/Index/Sipa-France/0062a0cf4f4a46a79679f4555c4a8cf1/3/0

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]