مرداد-۱۱ ۱۳۹۷

مریم رجوی: قیام آفرینان به چیزی كمتر از آزادی خلق و میهن رضایت نمی‌دهند

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: قیام آفرینان به چیزی كمتر از آزادی خلق و میهن رضایت نمی‌دهند

مریم رجوی، به خیزش مردم به‌پا خاسته تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، كرج، اراك، شاهین شهر، نجف آباد و دیگر شهرهای ایران درود فرستاد و گفت: زنان و جوانان قیام آفرینی كه امروز بار دیگر با پایداری در مقابل پاسداران و بسیجیان و لباس شخصی‌های جنایتكار شعله‌های قیام را فروزانتر كردند، نمایندگان نسل بی قراری هستند كه به چیزی كمتر از آزادی خلق و میهن رضایت نمی‌دهند. آنان خشم و نفرت عموم مردم ایران علیه فاشیسم دینی حاكم را به نمایش گذاشتند.
مردم شهرهای مختلف امروز پنجشنبه ۱۱مرداد (۲ اوت) با فریادهای مرگ بر دیكتاتور؛ توپ تانك فشفشه آخوند باید كشته شه؛ این ماه ماه خونه آخوند سرنگونه؛ به خیابان‌ها ریختند. شهرهای شورشی یکی بعد از دیگری به یکدیگر می‌پیوندند. فریاد مردم تشنه آزادی رساتر می‌شود و قیام لحظه به لحظه در حال گسترش است.
نیروهای سركوبگر با گاز اشک آور، شلیك‌های هوایی و شلیك با گلوله‌های مشقی در صدد خاموش كردن خیزش مردم بر آمدند، اما به‌رغم مجروح شدن و دستگیری شماری از تظاهر كنندگان، جوانان شورشی با اتحاد و پایداری به مقابله پرداختند. هیچ نیرویی قدرتمندتر از جوانان همبسته و متحد نیست.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت
۱۱ مرداد ۱۳۹۷(۲ اوت ۲۰۱۸)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]