• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / مریم رجوی: فاشیسم دینی حاكم باید از جامعه جهانی طرد، پرونده آن به شورای امنیت احاله و سرمدارانش به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاكمه شوند
آبان-۲۴ ۱۳۹۷

مریم رجوی: فاشیسم دینی حاكم باید از جامعه جهانی طرد، پرونده آن به شورای امنیت احاله و سرمدارانش به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاكمه شوند

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: فاشیسم دینی حاكم باید از جامعه جهانی طرد، پرونده آن به شورای امنیت احاله و  سرمدارانش به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاكمه شوند

مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب شصت و پنجمین قطعنامه‌ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض حقوق بشر در ایران گفت: این قطعنامه که در محكومیت نقض سیستماتیك و وخیم حقوق بشر توسط فاشیسم دینی حاكم بر ایران است، بار دیگر نشان می‌دهد که این رژیم حقوق بنیادین مردم را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب می‌كند. رژیمی كه هیچ سنخیتی با قرن بیست و یكم ندارد و باید از جامعه جهانی طرد شود.

‌قطعنامه بر «تعداد بالای مجازات اعدام شامل اعدام افراد زیر سن قانونی»، «بازداشت‌های خودسرانه سیستماتیک و گسترده»، شرایط فاجعه‌بار زندان‌ها که زندانیان «عامدانه از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی» محروم می‌شوند و مرگ مشكوك دستگیرشدگان قیام‌ها در زندان‌های رژیم تأكید می‌كند. با در نظر گرفتن سایر جنایات و سیاست‌های سركوبگرانه رژیم كه قطعنامه به آن نپرداخته مانند ترور سیستماتیك مخالفان در خارج و سلب حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی كشور، برخورداری از حاکمیت قانون، دسترسی به‌دادگاه‌های صالحه، دسترسی آزادانه به‌اطلاعات، تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و کارمندی و دانشجویی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است. از این رو جامعه جهانی باید پرونده جنایت‌هایش را به ‌شورای امنیت ملل متحد ارجاع و حق مقاومت مردم علیه این رژیم ضد بشری را به‌رسمیت بشناسد.
مریم رجوی تأکید کرد: بالاترین مصداق نقض جدی حقوق بشر در ایران، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است كه مهم‌ترین نهادها و سران كنونی رژیم در آن دست داشته و هم‌چنان از آن دفاع می‌كنند و تا امروز از هر مجازاتی مصونیت یافته‌اند از این رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاكمه مسئولان آن یك آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
این قطعنامه نسبت به «تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام، اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، اعدام افراد براساس اعترافات اجباری یا جرایمی که بیش از حد مبهم تعریف شده اند، اعدام بدون اطلاع دادن به خانواده زندانی یا مشاور حقوقی… ابراز نگرانی می کند» و از رژیم آخوندها می خواهد که «در قانون و در عمل، اعدام‌های علنی را لغو کند» و «اطمینان حاصل کند که هیچکس تحت شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز قرار نمی گیرد»، «استفاده گسترده و سیستماتیك از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند» و «تضمین‌های رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند»، «افراد بازداشت‌شده به‌خاطر استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود را آزاد کند»؛ «به شرایط بد زندانها رسیدگی کند، محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی را متوقف کند»، «محدودیت‌های گسترده و جدی در مورد حق آزادی عقیده و بیان …را متوقف کند»، «تمام اشکال تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه زنان و دختران و همه انواع تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی قومی، زبانی…یا اقلیت‌های دیگر، از جمله اعراب، شامل اهواز، آذری ها، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن ها و مدافعان آن‌ها و تمام اشکال تبعیض براساس اندیشه، وجدان، مذهب یا باور را از میان بردارد» و «مصونیت برای آنهایی که مرتکب جنایات علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به‌رسمیت شناخته شده و شناخته‌نشده، می‌شوند را خاتمه دهد»؛
قطعنامه «درمورد محدودیت‌های شدید و مستمر درباره حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا باور و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته شده و شناخته نشده، ابراز نگرانی جدی می‌کند» و آزادی همه بازداشت شدگان در این رابطه شده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵نوامبر ۲۰۱۸)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]