تیر-۰۹ ۱۳۹۷

مریم رجوی:سرنگونی رژیم حتمی است، ایران آزاد خواهد شد

Catégories // در رسانه‌ها

مریم رجوی:سرنگونی رژیم حتمی است، ایران آزاد خواهد شد

رجوی فراخوان به حسابرسی كردن از رژیم ایران به‌خاطر نقض‌های حقوق بشر از طریق اعمال تحریم‌های كامل مالی و نفتی نیز داد.

مریم رجوی هم‌چنین خواستار توقف تجارت با اعضای سپاه پاسداران ایران و با موسسه‌هایی كه متعلق به رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای شد.
انتظار می‌رود كه این كنفرانس كه به مدت سه روز جریان خواهد داشت از سخنرانان منطقه‌یی و بین المللی میزبانی كند تا از اپوزیسیون ایران ابراز حمایت كنند.

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2018/06/30/Rajavi-from-Paris-calls-for-the-support-of-the-popular-uprising-in-Iran.html

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]