• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / مریم رجوی: تا آخوندها بر سر كارند گرانی و رکود و فقر ادامه دارد تنها راه‌ حل دمكراسی و حاكميت مردم است
مهر-۱۶ ۱۳۹۷

مریم رجوی: تا آخوندها بر سر كارند گرانی و رکود و فقر ادامه دارد تنها راه‌ حل دمكراسی و حاكميت مردم است

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: تا آخوندها بر سر كارند گرانی و رکود و فقر ادامه دارد تنها راه‌ حل دمكراسی و حاكميت مردم است

وی گفت اعتصاب بازاريان در ادامه اعتصاب رانندگان زحمتكش از خواست عموم مردم برای تغيير خبر می‌دهد. تا زمانی كه آخوندهای فاسد و تبهكار بر سر كار هستند گرانی و رکود و فقر، هم‌چنانكه روند نابودي محيط زيست ادامه دارد تنها راه‌ حل فاجعه‌ای كه همه كشور را فراگرفته، استقرار دمكراسی و حاكميت مردم است.
از صبح امروز بنا به فراخوان قبلی و برغم تدابير سركوبگرانه رژيم، بخش‌های زيادی از بازار تهران و شهرهای مختلف از جمله مشهد، تبريز، آذرشهر، مراغه، اصفهان، شهرضا، مباركه، اروميه، مياندوآب، سردشت، پيرانشهر، شيراز، كازرون، زاهدان، كنارك، هيرمند، چابهار، ايرانشهر، سراوان، سنندج، مريوان، بانه، سقز، كرمانشاه، پاوه، رشت، گرگان، تركمن، اراك، كرج، مغان، برازجان، بندرگنابه، زنجان، ابهر و رفسنجان دست به اعتصاب زدند.
مریم رجوی اعتصاب سراسری بازار و کامیونداران را بخشي از قیام مردم برای سرنگونی رژیم و دست‌یابی به‌آزادی و عدالت اجتماعی توصيف كرد و گفت در رژيم آخوندی تمامي دارايی‌های مردم ايران بجای رونق اقتصادی و رفاه مردم، هزینه سرکوب و صدور تروریسم و جنگ خارجی مي‌شود و يا توسط آخوندهای حاكم به سرقت می‌رود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶مهر ۱۳۹۷

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]