شهریور-۰۵ ۱۳۹۷

فراخوان برای اقدام بین المللی ۳۰ سال بعد از قتل عام ایرانیان

Catégories // در رسانه‌ها

فراخوان برای اقدام بین المللی ۳۰ سال بعد از قتل عام ایرانیان

سه دهه پس از قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در ایران، رهبر اپوزیسیون در تبعید این كشور گفته است جامعه بین المللی باید به سكوتش درباره این موضوع پایان دهد.
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در یك كنفرانس جهانی كه همزمان در ۲۰ كشور سراسر جهان برگزار می شد گفت كه این سكوت رژیم دیكتاتوری مذهبی را قادر ساخته به ”جنایاتش علیه بشریت“ در ایران ادامه دهد.
رجوی گفت، ”آخوندها با آسودگی خاطر به ‌نقض حقوق بشر در ایران و سركوب تظاهرات و اعتراضات مردمی و عملیات تروریستی و جنگ‌افروزی و فاجعه‌آفرینی در خاورمیانه و سایر کشورها دست می‌زنند. حالا زمان آن است که به ‌این سكوت پایان داده شود.
او شورای امنیت سازمان ملل را فراخواند که ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل‌عام و مسئولان چهار دهه سركوب و نقض حقوق بشر در ایران را فراهم کند.
”رژیم آخوندی عقیده مخالف را حتی در شکنجه‌گاه‌های تحت کنترل خود با کشتار جمعی پاسخ می‌دهد.“
”هر تظاهرات یا اعتراض حق‌طلبانه را با دستگیری و شکنجه معترضان سرکوب می‌کند.“
مگر قیام‌کنندگان دسامبر و ژانویه گذشته چه می‌خواستند که تا حد مرگ شكنجه شدند.“
”پیکرهای شماری از آن‌ها را به‌خانواده‌هایشان تحویل ‌دادند به آن‌ها گفتند كه آن‌ها در زندان خودكشی كرده بودند.“
رژیم این جنایات را می‌كند ولی شکنجه‌شده و قتل‌عام شده ها را مقصر و مجرم معرفی می‌كند.“
رجوی گفت جاسوسان رژیم باید از کشورهای غرب اخراج شوند، سفارت‌های آن بسته شوند و روابط با این رژیم كه امكانات دیپلوماتیك را به‌خدمت ”تروریسم دولتی“ درآورده، باید قطع شود.
او گفت سازمان مجاهدین خلق ایران نقش مهم و فزاینده‌یی در سازماندهی اعتراضات و مقاومت علیه رژیم داشت.
”زمان آنست كه جامعه جهانی در كنار مردم ایران در قیامشان علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران قرار گرفته و اراده آن‌ها برای تغییر رژیم را به‌رسمیت بشناسد.“
”کانون‌های شورشی در ایران ادامه همان زنان و مردانی هستند كه در قتل‌عام ۱۳۶۷ به این رژیم نه گفتند.“
”رژیم ولایت فقیه در مقابل قیام‌های هشت ماه گذشته، در مقابل نقش فزاینده مجاهدین و کانون‌های شورشی در سازمان‌دهی و هدایت‌ این قیام‌ها و زیر فشار پیامدهای سقوط یا توقف اقتصاد کشور به‌شدت درمانده است.“
پاتریك كندی دمكراتیك آمریكایی افزود: ” این فقط یک آرمان ایرانی نیست بلکه یک آرمان جهانی حقوق بشری است … چون اگر این واقعه بتواند در ایران رخ بدهد آن هم در عصر معاصر، پس می‌تواند در هر کجای جهان هم رخ بدهد آن‌گاه که مردم نایستند و از حقوق بشر و کسانی که درد و رنج می‌کشند دفاع نکنند“

http://www.thenational.scot/news/16600522.calls-for-international-action-30-years-after-iranian-massacre/

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]