تیر-۰۸ ۱۳۹۸

هیئت بین المللی از اشرف ۳، خانه اپوزیسیون ایران در آلبانی بازدید می‌کند

Catégories // در رسانه‌ها

هیئت بین المللی از اشرف ۳، خانه اپوزیسیون ایران در آلبانی بازدید می‌کند

رئیس جمهور مقاومت ایران، مریم رجوی گفت ما به همه کشورها فراخوان می‌دهیم که به جبهه بین المللی علیه فاشیستم مذهبی بپیوندند. جامعه بین المللی و به‌طور خاص اتحادیه اروپا باید حق مقاومت مردم ایران برای برقراری حق حاکمیت مردم ایران را به‌رسمیت بشمارند.

http://www.sipa.com/en/feature/5139439/international-delegation-visite-ashraf-3-the-iranian-opposition-home-in-albania/page/1/SN/news

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]