اسفند-۱۷ ۱۳۹۵

دیدار مریم رجوی با مجاهدان اشرفی

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]