اسفند-۰۴ ۱۳۸۸

ملاقات رئیس کمیسیون مناطق اتحادیه اروپا با مریم رجوی

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

ملاقات رئیس کمیسیون مناطق اتحادیه اروپا با مریم رجوی

آقای لوک وندن براند رئیس کمیسیون مناطق اتحادیه اروپا در دیدار با مریم رجوی نگرانی خود را از توطئه‌های سرکوب‌گرانه رژیم ایران علیه مجاهدان اشرف ابراز کرد.

وی گفت: ما همه تلاش‌ها را برای تضمین حفاظت اشرف به عمل می‌آوریم. و معتقدیم که سازمان ملل‌متحد باید به اقدام‌های مؤثری برای برعهده گرفتن حفاظت ساکنان اشرف دست بزند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]