بهمن-۰۷ ۱۳۹۱

سلام بر مجاهد صدیق غلامحسین صادقی که سرمشق آزادگی بود

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

سلام بر مجاهد صدیق غلامحسین صادقی که سرمشق آزادگی بود

مریم رجوی با درود به روان پاک مجاهد خلق غلامحسین صادقی، و با تسلیت به همرزمانش در اشرف و لیبرتی، به‌ویژه فرزند مجاهدش محمد صادقی، گفت: سلام و رحمت حق بر مجاهد صدیق «حاج صادقی» که در قیام به مجاهدت در برابر در دو دیکتاتوری و در طریق صدق و فدا به حنیف و مسعود رجوی دل سپرد و تا به آخر به‌عهد خود با خدا و خلق وفا کرد.
مجاهدی والامقام که نور ایمان و فضیلت، تواضع و گرمای عواطف انسانیاش احترام و صمیمیت بر میانگیخت. در مبارزه و مجاهدت نمونهیی از سرزندگی بود و در پایداری و رزمندگی در صف مقدم نبرد، هیچ مانعی ـ نه سن و سال و نه بیماری ـ را به‌رسمیت نمی‌شناخت و هرچه شرایط بغرنجتر و دشوارتر می‌شد برای تغییر محیط برانگیختهتر بود.

وقتی برای انقلاب و آزادی قیام کرد، کارخانه و سرمایه‌اش در بازار و همه دارایی و زندگی و خانمان را، بدون چشمداشت، در طبق اخلاص و مجاهدت نهاد، از همه چیز خود گذشت و سرمشق آزادگی شد. نسلی که با این مظاهر رستگاری شناخته میشود، سرمایه مردم ایران برای رهایی از همه قید و بندهاست.
درگذشت مجاهد صدیق غلامحسین صادقی را به خانواده محترم صادقی، به مردم کاشان، و به شورای ملی مقاومت تسلیت می‌گویم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]