دی-۲۰ ۱۳۸۹

والدوآز ـ مراسم سال جدید میلادی

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

والدوآز ـ مراسم سال جدید میلادی

فراخوان فوری برای حفاظت اشرف
شهرداران فرانسوی و اعضای شوراهای شهرها

در گردهمایی سال نو میلادی، با حضور مریم‌ رجوی، شهرداران فرانسوی و اعضای شوراهای شهرها و دیگر شخصیت‌ها و حامیان فرانسوی مقاومت ایران که در سالن اجتماعات شهرداری اورسوراواز برگزار شد، منتخبان مردم فرانسه در بیانیه‌یی که توسط ژان‌پیر ‌بکه، شهردار اورسوراواز قرائت شد، اعلام کردند:

«ما شهرداران، منتخبین، اعضای شوراهای منطقه‌یی، شوراهای استانی و شوراهای شهری، از ساکنان اشرف، از مردم ایران و از مقاومتشان برای دموکراسی حمایت می‌کنیم و اعدام‌ها در این کشور را قویاً محکوم می‌کنیم.

ما هم‌چنین، حمله ۷‌ژانویه (۱۷دی) علیه اشرف را محکوم می‌کنیم. ما از ملل متحد می‌خواهیم یک تیم ثابت نظارت در اشرف مستقر کند و از نیروهای ایالات متحده می‌خواهیم حفاظت این مأموریت و هم‌چنین حفاظت اشرف را تأمین کنند.
ما از دولت فرانسه می‌خواهیم با اتخاذ اقدامات لازم، اطمینان حاصل کند که ملل متحد و جامعه جهانی به مسئولیت‌های خود در حفاظت اشرف عمل می‌کنند».

سخنرانان ضمن استقبال از حکم تاریخی دادگاه اسپانیا و پیگرد قضایی جنایت‌کاران علیه اشرف، حمله وحشیانه مزدوران ایرانی و عراقی رژیم آخوندی به اشرف در هفدهم‌ دی و هم‌چنین موج اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام برجسته‌ترین زندانی سیاسی ایران، علی‌صارمی و صدور احکام اعدام علیه دیگر بستگان مجاهدان اشرف را محکوم کردند.
در این مراسم مریم‌ رجوی و شماری از شهرداران و شخصیت‌های حاضر در گردهمایی سخنانی ایراد کردند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]