آذر-۰۹ ۱۳۹۱

پیام تبریک به مردم و دولت فلسطین

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام تبریک به مردم و دولت فلسطین

برادر گرامی پرزیدنت محمود عباس
از سوی مردم و مقاومت ایران، پیروزی درخشان دولت فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین تحت رهبری شما در ملل متحد و تصویب موقعیت فلسطین برادر به عنوان دولت ناظر، با اکثریت عظیم آرا جهانی را صمیمانه به شما و از طریق شما به عموم مردم فلسطین تبریک می‌گویم.
مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران در این لحظات غرورانگیز, خود را در شادمانی مردم قهرمان فلسطین سهیم می‌دانند به‌خصوص که پیروزی شما، شکست سیاست خائنانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که از هیچ دشمنی، کارشکنی و تفرقه افکنی در مسیر برپایی دولت مستقل فلسطین فروگذار نکرده و نمی‌کند.

رژیم رو به زوال حاکم بر ایران که با کابوس سرنگونی متحد استراتژیکش در سوریه روبروست, اینک با پیروزی انقلاب ومردم فلسطین, در انزوای بیشتری در جهان اسلام و جهان عرب فرو می‌رود و بی تردید طلیعه برقراری صلح وثبات و مناسبات برادرانه با بهار ایران و سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی را بشارت می‌دهد .
با امید به پیروزی نهایی مردم فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]