اسفند-۰۵ ۱۳۸۹

تقدیر از مردم، جوانان و زنان شجاع عراق

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تقدیر از مردم، جوانان و زنان شجاع عراق

در روز خشم مقدس و قیام سراسری مردم عراق علیه دیکتاتوری و فساد، مریم رجوی، فرو ریختن دیوار ترس و اختناق در این کشور را که از میدان آزادی در بغداد آغاز شد، به مردم و به‌ویژه جوانان و زنان این کشور تبریک گفت و از سوی مردم و مقاومت ایران و ازسوی خانواده‌های شهیدان مقاومت و قیام مردم ایران، به شهیدان قیام مردم عراق درود فرستاد.

مریم رجوی با دعا برای شفای مجروحان گفت: رحمت خدا بر شهیدان و سلام و درود مردم ایران بر خلق برادر عراق که فریادشان از میدان تحریر در بغداد تا جنوب و شمال و در شرق و غرب این کشور ستم‌زده طنین افکند و زمین را در زیر پای دیکتاتوری و فساد و دست نشاندگان رژیم ایران به لرزه در آورد. دیکتاتور عراق با همان الگوی قذافی به تهدید و تیغ کشی و لجن پراکنی علنی علیه مردم آزاده و حق طلب عراق برخاست و همان شیوه‌های خامنه‌ای و گماشته هزار تیر او احمدی‌نژاد را برای ممانعت از شکل گیری تظاهرات مردم عراق به کار گرفت. از منع رفت و آمد و انبوه دستگیری‌های شبانه تا حمله به تجمعات و دستگیری‌های خودسرانه، و از حملات چماقداران تا ضرب و جرح جوانان و زنان غیرتمندی که برای احقاق حقوق خود به‌پا خاسته و قصد تظاهرات داشتند.

اما نه دجالگری‌ها و تهمت زدن‌ها، نه برچسب ها و نه سرکوب و حشیانه صادراتی از حاکمیت پلید آخوندها، دیگر اثر ندارد مردم عراق آزادی را اراده کرده‌اند. بنابراین بر زنجیرهاست که گسسته شوند و بر صبح آزادی و عدالت است که بدمد. الیس الصبح بقریب؟
جامعه جهانی، به‌ویژه دبیرکل و کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و هم‌چنین دولت آمریکا و اتحادیه اروپا باید بلادرنگ تمامی روشهای سرکوبگرانه مالکی برای خفه کردن صدای اعتراض مردم عراق را محکوم کنند و به حقوق مردم مظلوم عراق برای اعتراض و تظاهرات که دست نشاندگان رژیم ایران از آن ممانعت می‌کنند، اذعان کنند.

اکنون خامنه‌ای و مالکی حاصل آنچه را که در عراق كِشته‌اند در خشم مقدس مردم عراق به چشم می‌بینند. همان فریادهای فرو خفته ۵میلیون و ۲۰۰هزار در سال ۱۳۸۵، همان خروش سرکوب شده ۳میلیون شیعه در سال ۱۳۸۷ و همان ندای ۴۸۰هزار مردم دیالی را در تابستان ۱۳۸۹ ….
اگر حدود ۸۵۰هزار نیروی پلیس و ارتش امروز به دستور مالکی، بر مردم عراق راه نمی‌بستند و شلیک نمیکردند، اگر با گاز اشک آور انواع نارنجک‌ا و آب پاش و باتون و انبوه دستگیری ها مقابله نمی کردند، مردم عراق همین امروز رژیم ولایت فقیه و دست نشاندگان آن را از عراق جارو می‌کردند.

همچنان که مسعود رجوی گفته است به‌راستی که در این منطقه از جهان «زمین و زمان علیه دیکتاتوری به لرزه در آمده است».
خامنه‌ای ولی‌فقیه خون آشام و منفور رژیم ایران و بخش ولایت‌فقیه درحاکمیت عراق بدانند که دوران دیکتاتوری و ستم و خونریزی و سرپوش گذاشتن بر جنایت‌ها به ضرب سرکوب و خفقان به سر آمده است.

دیکتاتورها باید بروند و حقوق به یغما رفته مردم ایران و عراق و دیگر کشورها و درراس همه حق حاکمیت و انتخاب آزاد و دموکراسی و آزادی و حق برخورداری از نعمت ها و ثروت‌ای طبیعی و حق برخورداری از حاصل کار مردم را به آن‌ها بازگردانند .
خدا پیروزی اراده مردم و قیام‌های حق طلبانه و آزادیخواهانه را اراده کرده است
وَسَيَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]