آذر-۰۲ ۱۳۸۹

تشکیل کمیته بین المللی حمایت از اشرف در مجلس اعیان انگلستان

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تشکیل کمیته بین المللی حمایت از اشرف در مجلس اعیان انگلستان

در پی فشارهای ضدانسانی و جنایت‌های فاشیسم مذهبی و مزدوران گشتاپوی آخوندها و کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری مالکی، تشکیل کمیته بین‌المللی حمایت از اشرف در مجلس اعیان انگلستان اعلام شد.

اجلاس پارلمانی در محل مجلس لردها با حضور ده‌ها تن از اعضای این مجلس به ریاست لرد رابین کوربت، رئیس کمیته پارملانی ایران آزاد در محل مجلس اعیان برگزار شد.
مریم رجوی طی یک پیام ویدئویی به کمیته بین المللی حمایت از اشرف در پارلمان بریتانیا خاطرنشان کرد:
محدودیت‌های غیرانسانی به مدت دوسال است بر کمپ اعمال شده است و اذیت و آزار روزمره توسط نیروهای عراقی از جمله ضرب و شتم ساکنان افزایش یافته است.
مریم رجوی با ارائه لیستی از بیماران مبتلا به سرطان در اشرف و شکنجه و محدودیت‌های ضدانسانی بر روی عموم بیماران و به‌ویژه زنان، محرومیت‌های پزشکی در اشرف را یک فاجعه انسانی توصیف کرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]