• صفحه اول / پیام‌ها / ریموند اوبراک، از سمبل‌های مقاومت فرانسه و دوست مقاومت ایران جاودانه شد
فروردین-۲۳ ۱۳۹۱

ریموند اوبراک، از سمبل‌های مقاومت فرانسه و دوست مقاومت ایران جاودانه شد

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

ریموند اوبراک، از سمبل‌های مقاومت فرانسه و دوست مقاومت ایران جاودانه شد

با دریافت خبر درگذشت عضو برجسته مقاومت فرانسه،ریمون ابراک، مریم رجوی، فقدان این شخصیت نامدار را به خانواده ابراک به ویژه فرزندان او و به تمام مردم فرانسه تسلیت گفت و او را حامی بزرگ مردم و مقاومت ایران نامید. مریم رجوی در پیام خود خاطر نشان نمود: ریمون اوبراک از مظاهر وجدان بیدار فرانسه بود که ارزش‌ها ستایش‌انگیز مقاومت در برابر دیکتاتوری و نازیسم را نمایندگی می‌کرد و تا آخرین روز حیات، الگوی مقاومت باقی ماند و به آرمان و مبارزه‌یی که شورای ملی مقاومت فرانسه به‌خاطر آن در ۶۰سال پیش تأسیس شد، وفادار ماند و شعله‌های بیداری را به نسل‌های پس از خود منتقل کرد.

آقای اوبراک هم‌چنین یک دوست صمیمی مقاومت مردم ایران و یک پدر دلسوز برای اعضای مقاومت ایران برای آزادی در اشرف بود و نگرانی او نسبت به سرنوشت مجاهدین خلق در اشرف تعهد همیشگی او در دفاع از سنن مقاومت برای آزادی را بازتاب می‌کرد.
ریمون ابراک اخیرا فراخوانی علیه تهدید کشتار ساکنان اشرف در دسامبر ۲۰۱۱را امضاء کرد. او در ژوئیه سال گذشته در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت برای دفاع از ساکنان اشرف حضور یافت و حمایت خویش را از آنان ابراز نمود. ریمون ابراک به‌همراه همسر مقاومش لوسی در ژوئن ۲۰۰۳زمانی‌که مقاومت ایران دنبال معاملات دولت وقت با رژیم ملاها, قربانی بی‌عدالتی در فرانسه قرار گرفت, به اعتراض علیه آن پرداخت.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]