دی-۱۹ ۱۳۹۱

پیام به‌مناسبت درگذشت مادر مجاهد شهربانو معصومیان

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به‌مناسبت درگذشت مادر مجاهد شهربانو معصومیان

درگذشت مادر مجاهد شهربانو معصومیان (مادر گرگانی) را به خانوادههای محترم معصومیان و محسن طاهری و به مردم بابل تسلیت می‌گویم.
مریم رجوی با درود به روان پاک مادر گفت: چنین زنانی و نسل در نسل فرزندان آنها که با ایمانی استوار در برابر رژیم ولایت فقیه قیام کردهاند، افتخار مردم ایران و نشانه پیروزی محتوم آنان هستند.
خانم شهربانو معصومیان که در نبردهای مجاهدین با رژیم خمینی در دهه شصت همرزم آنان بود و از سه دهه پیش تاکنون به‌رغم بیماری همه‌جا در کنار مجاهدین و مقاومت ایران ایستادگی می‌کرد، از مظاهر شرف و پایداری زنان سرفراز ایران است که عهد کردهاند ایران را از لوث وجود رژیم آخوندها پاک و پاکیزه کنند.

به جاودانه فروغ‌های آزادی عفتالسادات و عاطفه السادات محسن طاهری دختران این مادر بزرگوار و همچنین برادر او مجاهد خلق حمید معصومیان از مسئولان مجاهدین در شمال ایران که در نبرد با رژیم خمینی به‌شهادت رسید، درود می‌فرستم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]