مرداد-۱۹ ۱۳۹۰

مصاحبه رادیوRSR سوییس با مریم رجوی

Catégories // فعاليت‌ها // مصاحبه‌ها

مصاحبه رادیوRSR سوییس با مریم رجوی

رادیوی فرانسوی زبان سراسری سوئیس RSR ـ۱۰اوت۲۰۱۱

مجری: او یکی از چهره‌های اپوزیسیون ایران در برابر رژیم تهران است. مریم رجوی به مناسبت صدمین روز تحصن در برابر سازمان ملل متحد در ژنو به سر می برد. این مخالف ایرانی خواهان حفاظت بین المللی از ۳۵۰۰مخالف ایرانی در کمپ اشرف می‌باشد. در ماه آوریل به دنبال حمله نیروهای انتظامی بغداد حدود سی نفر در این کمپ کشته شدند. عملیاتی که گفته می‌شود توسط تهران هدایت شده است. به عقیده مریم رجوی، اپوزیسیون اکنون آماده سرنگون کردن رژیم است.

مریم رجوی: رژیم وانمود می‌کند که باثبات است ولی در حقیقت بسیار شکننده می‌باشد. وضعیت در ایران بسیار انفجاری است. مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته‌اش برای سرنگونی رژیم ملاها که تهدیدی برای صلح و امنیت تمامی جهان است، آمادگی دارند.
سوال خبرنگار: ولی مقاومت بیش از پیش در سکوت فرو رفته…

مریم رجوی: در ایران، بسیاری دستگیر، اعدام و در ملاء عام به دار آویخته می‌شوند. این نشان‌دهنده واقعیت ایران است. هم‌چنین به عنوان مثال در شهر اشرف … چرا رژیم ملاها بر دولت عراق برای نابودی و یا بستن اشرف فشار می‌آورد؟ زیرا از ساکنان اشرف می‌ترسد که مرکز مقاومت ایران و کانون امید و استقامت مردم ایران می‌باشند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]