آذر-۲۴ ۱۳۸۸

حمایت ۲۱۷۲ شهردار فرانسوی از ساکنان اشرف

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

حمایت ۲۱۷۲ شهردار فرانسوی از ساکنان اشرف

۲۱۷۲شهردار از سراسر فرانسه، تصمیم دولت عراق برای جابجایی اجباری ساکنان اشرف را محکوم کردند.

بیانیه شهرداران فرانسوی امروز سه شنبه ۲۴آذرماه دریک کنفرانس مطبوعاتی درپاریس باحضورشماری از شهرداران به ریاست سناتورژان پیر میشل شهردار شهر هری کور(HERI KUR ) وعضو مجلس سنای فرانسه و با شرکت نماینده شورای ملی مقاومت ایران درفرانسه دکترصالح رجوی ، و دیگر اعضای شورا، اعلام شد.

شهرداران فرانسوی از۲۱۷۲ شهر درسراسر این کشور در بیانیه خود با استناد به قطعنامه مصوب پارلمان اروپا در۲۴ آوریل ۲۰۰۹ تاکید کردند :
«ساکنان اشرف، افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون ۴ ژنو هستند ودولت عراق باید به‌حقوق آنها احترام بگذارد ، از اخراج یا جابجایی آنها در داخل عراق خودداری کند، محاصره آنان را پایان دهد و قطعنامه پارلمان اروپا درمورد وضعیت انسانی اشرف را به اجرا در آورد.»
خانم مریم رجوی طی پیامی خطاب به این کنفرانس گفت: فاشیسم دینی حاکم برایران که ازپایان دادن قیام عاجز مانده است مذبوحانه تلاش می کند با نابودی اشرف راه را برای سرکوب تمام عیار قیام مردم ایران هموارکند. اما این پایداری اشرفیان و قیام مردم به پاخاسته ایران است که آینده ایران آزاد ودموکراتیک را رقم می‌زند. ملت ایران و فرزندان پیشتازو مقاومش دراشرف، همبستگی ارزشمند منتخبان مردم سراسر فرانسه را ارج می‌نهد. ما تاکید می‌کنیم که حمایت شما و کارزجهانی دفاع از اشرف وهمبستگی با قیام سراسری مردم ایران که درپنج قاره جهان گسترده است، دفاع از ارزش‌های انسانی، دفاع ازحقوق‌بشر و دفاع از اصول آزادی ودموکراسی است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]