مهر-۱۳ ۱۳۹۱

درود به بازاریان و مردم بپاخاسته تهران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

درود به بازاریان و مردم بپاخاسته تهران

با درود به بازاریان ومردم بپاخاسته تهران که شجاعانه به‌خیزش و قیام علیه ستم و چپاول آخوندی برخاستند.
مردم دلیر و جوانان تهران بزرگ را به همبستگی و همراهی با تظاهرکنندگان فرامی‌خوانم.
ولی فقیه ارتجاع نمی‌تواند با سرکوب ودستگیری و موج بی وقفه اعدام‌های جمعی فریاد حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم به‌جان آمده را درگلو خفه کند.

سنت حسینی قیام و ظلم ستیزی در میان بازاریان غیور ایران سابقه‌یی دیرپا و تاریخی از صدر مشروطه به این‌سو دارد و چه بسیارند بازاریان شریفی که از همان سال‌های اول سرقت انقلاب ایران توسط خمینی، به‌خاطر ایستادگی واعتراض علیه غصب و ستم‌کاری این رژیم به پاخاستند و تاپای جان ایستادگی کردند.

این مردم ایران و زحمتکشان وکسبه و بازاریان و اقشار به‌ستوه آمده جامعه خیانت شده وغارت شده ایران هستند که بهای سیاستهای ضد ایرانی و ضد مردمی خامنه ای را می پردازند و با فشارهای طاقت فرسا و فزاینده زندگی روزمره روبرو هستند. آن‌هم درحالی‌که هزار فامیل غارتگر حاکم و پاسداران ولایت خامنه‌ای به اختلاس‌های میلیاردی و تباه کردن اقتصاد و صنعت وتجارت و بازار داخلی ایران به خاطر سیاست‌های صدور ارتجاع و تروریسم و تولید بمب ‌اتمی و دخالت در عراق، به‌منظور حفظ حاکمیت ننگین خودشان و رژیم خونریز متحد خود درسوریه، مشغولند.

جامعه بین‌المللی و دولت‌هایی را که مدعی دفاع از حقوق و آزادی‌های جهان‌شمول هستند و به‌ویژه ملل متحد را به محکومیت اقدامات سرکوبگرانه خامنه‌ای و اقدام فوری برای آزادی دستگیرشدگان فرامی‌خوانم و از مردم تهران بزرگ به‌ویژه جوانان اشرف‌نشان و پیشتاز می‌خواهم به تظاهرکنندگان و قیام کنندگان بپیوندند و اعتراضات حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه را رو در روی فاشیسم دینی گسترش دهند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]