مهر-۱۳ ۱۳۹۱

درود به بازاریان و مردم بپاخاسته تهران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

درود به بازاریان و مردم بپاخاسته تهران

با درود به بازاریان ومردم بپاخاسته تهران که شجاعانه به‌خیزش و قیام علیه ستم و چپاول آخوندی برخاستند.
مردم دلیر و جوانان تهران بزرگ را به همبستگی و همراهی با تظاهرکنندگان فرامی‌خوانم.
ولی فقیه ارتجاع نمی‌تواند با سرکوب ودستگیری و موج بی وقفه اعدام‌های جمعی فریاد حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم به‌جان آمده را درگلو خفه کند.

سنت حسینی قیام و ظلم ستیزی در میان بازاریان غیور ایران سابقه‌یی دیرپا و تاریخی از صدر مشروطه به این‌سو دارد و چه بسیارند بازاریان شریفی که از همان سال‌های اول سرقت انقلاب ایران توسط خمینی، به‌خاطر ایستادگی واعتراض علیه غصب و ستم‌کاری این رژیم به پاخاستند و تاپای جان ایستادگی کردند.

این مردم ایران و زحمتکشان وکسبه و بازاریان و اقشار به‌ستوه آمده جامعه خیانت شده وغارت شده ایران هستند که بهای سیاستهای ضد ایرانی و ضد مردمی خامنه ای را می پردازند و با فشارهای طاقت فرسا و فزاینده زندگی روزمره روبرو هستند. آن‌هم درحالی‌که هزار فامیل غارتگر حاکم و پاسداران ولایت خامنه‌ای به اختلاس‌های میلیاردی و تباه کردن اقتصاد و صنعت وتجارت و بازار داخلی ایران به خاطر سیاست‌های صدور ارتجاع و تروریسم و تولید بمب ‌اتمی و دخالت در عراق، به‌منظور حفظ حاکمیت ننگین خودشان و رژیم خونریز متحد خود درسوریه، مشغولند.

جامعه بین‌المللی و دولت‌هایی را که مدعی دفاع از حقوق و آزادی‌های جهان‌شمول هستند و به‌ویژه ملل متحد را به محکومیت اقدامات سرکوبگرانه خامنه‌ای و اقدام فوری برای آزادی دستگیرشدگان فرامی‌خوانم و از مردم تهران بزرگ به‌ویژه جوانان اشرف‌نشان و پیشتاز می‌خواهم به تظاهرکنندگان و قیام کنندگان بپیوندند و اعتراضات حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه را رو در روی فاشیسم دینی گسترش دهند.

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]