آذر-۱۹ ۱۳۸۹

به‌مناسبت درگذشت مجاهد صدیق و قهرمان مهدی فتحی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

به‌مناسبت درگذشت مجاهد صدیق و قهرمان مهدی فتحی

مجاهد خلق مهدی فتحی پس از یک سال مقاومت در مقابل سرطان، به‌دلیل ممانعت نیروهای عراقی از معالجه به موقع، ظهر امروز ۱۹آذرماه در اشرف در گذشت.
خانم رجوی طی پیامی به این مناسبت گفت:
درگذشت قهرمان صدیق مجاهد خلق مهدی فتحی را که از سمبل‌های درخشان پایداری در اشرف بود، به مجاهدان اشرف و عموم اعضا و هواداران مجاهدین در داخل و خارج ایران و به‌ویژه به خانواده او و به رهبر مقاومت تسلیت می‌گویم. ایستادگی و جنگندگی مهدی فتحی که هم با بیماری و هم با توطئه‌ها و فشارهای ضدانسانی مأموران دولت مالکی در نبرد بود، یک حماسه فراموش‌نشدنی و مظهری از اراده مردم ایران برای کسب آزادی است.

بیماری قابل درمان مجاهد خلق مهدی فتحی به‌خاطر کارشکنی‌های جنایتکارانه مأموران دولت مالکی به درگذشت او منجر شد. این مجاهد سرفراز در آخرین ماه‌های حیات خود به علت فقدان رسیدگی‌های پزشکی، در واقع یک بیمار تحت شکنجه بود و درگذشت او قتل عمدی است که مسئولیت مستقیم آن برعهده دولت مالکی و کمیته تحت فرمان او برای سرکوب اشرف محسوب میشود.
ایستادگی مهدی قهرمان تا آخرین لحظه حیات، در عین حال پیامی است از سوی اشرف و مردم ایران که به هرقیمت، نبرد خود برای ریشه کنی رژیم ولایت‌فقیه از ایران و برقراری آزادی و حاکمیت مردم را به پیروزی خواهند رساند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]