فروردین-۱۹ ۱۳۹۰

حماسه دفاع از آزادی و شرافت ملت ایران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

حماسه دفاع از آزادی و شرافت ملت ایران

مریم رجوی، کشتار مجاهدان بی‌دفاع اشرف به‌دست نیروهای مهاجم تحت امر نوری مالکی را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی توصیف کرد که دیکتاتور عراق جدید بر اساس اوامر خامنه‌ای ولی فقیه خون‌آشام ارتجاع به آن دست زد.

مریم رجوی با درود به شهیدان اشرف که ساعت به ساعت بر شمار آن‌ها افزوده می شود پایداری قهرمانانه مجاهدان اشرف در برابر این حمله وحشیانه را، حماسه دفاع از آزادی و شرافت ملت ایران در برابر هجوم دیکتاتوری و فاشیسم توصیف نمود و تأکید کرد:
دولت آمریکا ،اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از ۵روز پیش از تمام جزییات نقل و انتقال‌های نظامی و تمهیدات سرکوبگرانه‌یی که برای حمله و کشتار امروز در جریان بود به روشنی مطلع بودند. از این رو در عدم ممانعت از آن مسئولیت مستقیم دارند
و این سکوت و بی‌عملی در برابر خونریزی و سبعیت یک دیکتاتور خون‌ریز که از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران دستور می‌گیرد هیچ توجیهی ندارد. به‌خصوص که دولت آمریکا به صورت مکتوب به تک‌تک ساکنان اشرف درباره حفاظت آنان تعهد سپرده و اکنون باید پاسخگوی تعهدات خود باشد.

مریم رجوی سازمان‌ها و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر و پارلمانترها و نمایندگان مردم در کشورهای مختلف جهان را به اعتراض فراخواند و بر ضرورت اقدام بلادرنگ دولت آمریکا و اتحادیه اروپا برای توقف کشتار در اشرف تاکید کرد.
وی از دولت آمریکا خواست از آنجا که در اثر محاصره پزشکی از ابتدای ۲۰۰۹در داخل اشرف امکان رسیدگی به مجروحین وجود ندارد بیمارستان امریکایی نزدیک به اشرف معالجه مجروحان را برعهده بگیرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]