موضعگیری‌ها

به‌مناسبت صدور حکم دادگاه اسپانیا

امروز جهان به خونریزی و آزار و سرکوب‌گری دست‌نشاندگان ولایت‌فقیه در عراق چشم گشوده است. و رنج و شکنج پایداری کنندگان به ثمر نشسته است.

۱۳-۱۰-۱۳۸۹

هشدار به جامعه جهانی در مورد اعدام سایر زندانیان سیاسی

مریم رجوی، طی نامه هایی برای دبیرکل ملل متحد، رئیس‌جمهور آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا، نسبت به اعدام زندانیان سیاسی بیشتری هشدار داد.

۱۱-۱۰-۱۳۸۹

شهادت مجاهد والامقام علی صارمی

مجاهد دلیر علی صارمی پس از ۲۴سال اسارت در شکنجه‌گاه‌های دودیکتاتوری، به دست دژخیمان خامنه‌ای اعدام شد و به عهد خود با مردم ایران وفا کرد.

۸-۱۰-۱۳۸۹

به‌مناسبت درگذشت مجاهد صدیق و قهرمان مهدی فتحی

مجاهد خلق مهدی فتحی پس از یک سال مقاومت در مقابل سرطان، به‌دلیل ممانعت نیروهای عراقی از معالجه به موقع، ظهر امروز ۱۹آذرماه در اشرف در گذشت.

۱۹-۰۹-۱۳۸۹

طرح سرکوبگرانه و سیاه حذف یارانه‌ها

به همه شما درود می‌فرستم و از اعتراض‌ها، مقاومت‌ها و همبستگی‌ شما در برابر اختناق ضدبشری حاکم و از ایستادگی‌تان در مقابل طرح‌های ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه تقدیر می‌کنم.

۶-۰۹-۱۳۸۹

پیام ویدئویی به اجلاس پارلمانی در محل مجلس اعیان انگلستان

به همه شما بخاطر تلاش هایتان در دفاع از مردم ایران و به‌ویژه ساکنان اشرف درود می‌فرستم.

۵-۰۹-۱۳۸۹

تشکیل کمیته بین المللی حمایت از اشرف در مجلس اعیان انگلستان

در پی فشارهای ضدانسانی و جنایت‌های فاشیسم مذهبی و مزدوران گشتاپوی آخوندها و کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری مالکی، تشکیل کمیته بین‌المللی حمایت از اشرف در مجلس اعیان انگلستان اعلام شد.

۲-۰۹-۱۳۸۹

پیام بمناسبت درگذشت مادر عزیز و فقید پوراندخت آذری

مادر مجاهد پوراندخت آذری نجف‌آبادی، مادر عزیز و بزرگوارمان که شمع وجودش جمع اعضا و هواداران مجاهدین در انگلستان را گرما می‌بخشید، به دیار رفیق اعلی شتافت. و قلب مهربانی که برای اشرفی‌ها می‌تپید...

۲۷-۰۸-۱۳۸۹

استقبال از پنجاه و هفتمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

از تصویب قطعنامه روز پنجشنبه۲۷آبان کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، در مورد «نقض جدی و مستمر حقوق‌بشر در ایران» استقبال می‌کنم.

۲۷-۰۸-۱۳۸۹

قطعنامه دو حزبی نمایندگان کنگره فراخوان به لغو برچسب تروریستی

نمایندگان باب فیلنر، روهراباکر، تد پو،شیلا جکسون لی، مایک کافمن و سایر دوستان؛ برای من مایه خوشوقتی زیاد است که امروز می‌توانم با شما صحبت کنم.

۲۷-۰۸-۱۳۸۹

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]