اسفند-۲۸ ۱۳۹۳

رژيم ايران دنبال بمب است

Catégories // برگزيده // فعاليت‌ها

رژيم ايران دنبال بمب است

بنیادگرایی اسلامی كه از قرن‌ها قبل وجود داشته، بعد از به قدرت رسیدن آخوندها در ایران در سال ۱۳۵۷، تبدیل به تهدیدی جدی شده است. تأسیس یك دیكتاتوری مذهبی به سایر گروه‌های افراطی این علامت را داد كه می‌توانند یك حاكمیت دینی برقرار سازند. در قانون اساسی رژیم ملاها، بنیانگذاری امت واحد جهانی توسط حاكمیت كنونی آخوندها در ایران منظور شده است. قانون اساسی می‌نویسد كه ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب به خاطر هدف فوق تشكیل شده است.

صدور بنیادگرایی یك پایه اصلی حكومت ملایان است و در ۳۵ سال گذشته ارگان‌هایی كه این وظیفه را به‌عهده دارند از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران كه عراق، سوریه، لبنان و یمن را به بحران كشیده، با این هدف تاسیس و گسترش یافتند.

وجوه مشترك بنیادگرایی شیعه و بنیادگرایی سنی به‌مراتب بیش از نقاط افتراق آن‌ها است. آن‌ها هر دو زن ستیز هستند و دست به خشونت می زنند تا انسان‌ها را مجبور به قبول دین خودشان كنند. هر دو تحت عنوان اعمال شریعت، خشن‌ترین مجازات‌های ضدبشری را به کار می‌گیرند، ضدیت كور با آمریكا و غرب و دستاوردهای تمدن بشری آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد.
سركوب سنی‌ها در عراق به‌خاطر باورهای سیاسی و استراتژیكی آن‌ها زمینه مستعدی برای رشد داعش فراهم كرد. نسل‌كشی سنی‌ها كه توسط شبه‌نظامیان تحت حمایت رژیم ایران انجام می‌گیرد، مانع از این شده كه سنی‌ها بسیج شده و علیه داعش اقدام كنند. مشابه همین در سوریه، اگر نیروهای تحت امر سپاه پاسداران جهت حمایت از اسد دیكتاتور، مردم سوریه را قتل عام نمی‌كردند، هرگز برای داعش یك چنین گسترشی متصور نبود. این یك امر گول‌زننده است. و در پایه، تئوری سیاستی را تشكیل می‌دهد، كه جهان ما را به فاجعه كنونی كشانده است.
اگر با رژیم ایران حول مسأله عراق و سوریه همكاری كنیم، به این رژیم و شبه‌نظامیان قدس این امكان را می‌دهیم كه سایر كشورها را در منطقه در آتش و خون فرو ببرد.
یك اشتباه محاسبه خطرناك دیگر اینست كه برخی سیاستمداران در غرب تصور می‌كنند كه شركت‌دادن این رژیم در عراق، تهران را به دست برداشتن ازبمب اتمی ترغیب می‌كند. در حالی که وقتی آخوندها در عراق دست بالاتر داشته باشند، از بمب اتمی هم دست برنخواهند داشت.
ملایان قریب ۳۰ سال است كه با سرمایه‌گذاری عظیم به‌دنبال دستیابی به سلاح هسته‌یی برای تضمین بقای خود هستند. آن‌ها در این را ه از هیچ فریبكاری كوتاهی نكرده و از تمامی حسن نیتهای غرب صرفاً برای پیشبرد این هدف شوم استفاده كرده‌اند.
برای جلوگیری از بنیادگرایی اسلامی بایستی چهار گام برداشته شود:
۱. در زمینه فرهنگی باید بنیادگرایی با یك اسلام دموكراتیك جایگزین شود. این دو برداشت از اسلام متفاوت هستند. یكی بر سركوب و ترور و زن ستیزی بنا نهاده شده و دیگری بر صلح و بردباری، و برای برابری زن و مرد تلاش می‌كند. در این مبارزه بایستی غرب در طرف اسلام دموكراتیك قرار بگیرد.
۲. رژیم ایران و مزدورانش باید از عراق و سوریه اخراج و طرد شوند. بعد می‌توان منطقه و جهان را از بنیادگرایی شوم نجات داد.
۳. سرنگونی اسد و پایان دادن به تراژدی سوریه تروریستها را در جذب نیروهای جدید تضعیف می‌كند . این نظریه غلط كه سرنگونی اسد تروریست‌ها را تقویت می كند، از تهران سرچشمه گرفته است .
۴. راه حل نهایی و غلبه بر بنیادگرایی اسلامی در تغییر رژیم در ایران و ایجاد دموكراسی در ایران است.

http://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article۱۳۸۲۷۵۷۱۹/Iran-will-die-Bombe.html

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]